13.01.2020 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výberová chronológia výskytu vtáčej chrípky na Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyzvalo chovateľov hydiny k obozretnosti a upozornilo ich na potrebu zavedenia preventívnych opatrení. Chovu, v ktorom sa vtáčia chrípka vyskytne, budú nariadené veterinárne opatrenia na usmrtenie a zneškodnenie všetkej hydiny. Uviedla to v pondelok na brífingu šéfka MPRV Gabriela Matečná (SNS) v súvislosti s výskytom nákazy diagnostikovanej minulý týždeň v drobnochove hydiny v obci Zbehy v okrese Nitra.
V tejto súvislosti TASR ponúka výberovú chronológiu výskytu prípadov vtáčej chrípky na území Slovenska od roku 2016:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyzvalo chovateľov hydiny k obozretnosti a upozornilo ich na potrebu zavedenia preventívnych opatrení. Chovu, v ktorom sa vtáčia chrípka vyskytne, budú nariadené veterinárne opatrenia na usmrtenie a zneškodnenie všetkej hydiny. Uviedla to v pondelok na brífingu šéfka MPRV Gabriela Matečná (SNS) v súvislosti s výskytom nákazy diagnostikovanej minulý týždeň v drobnochove hydiny v obci Zbehy v okrese Nitra.
V tejto súvislosti TASR ponúka výberovú chronológiu výskytu prípadov vtáčej chrípky na území Slovenska od roku 2016:

ROK 2016

29. decembra 2016 - V bratislavskej mestskej časti Dúbravka bolo potvrdené prvé ohnisko vtáčej chrípky v SR. Inormovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, podľa ktorého išlo o vysokopatogénnu aviárnu influenzu (HPAI) subtypu H5. Zistená bola v domácom drobnochove hydiny. Dňa 27. decembra na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Bratislava-mesto nahlásený hromadný úhyn nosníc v domácom drobnochove, určených pre vlastnú spotrebu v rodinnom dome v Dúbravke. Inšpektor vykonal obhliadku chovu, pri ktorej zistil, že v priebehu troch dní počas vianočných sviatkov došlo k úhynu celého chovaného kŕdľa. Celkovo išlo o 65 kusov kury domácej vo veku od mládok po 4-ročné nosnice. Vajcia a mäso z chovu boli podľa chovateľa určené len pre vlastnú potrebu.

ROK 2017

4. januára 2017 - Na Slovensku sa potvrdilo druhé nálezisko vtáčej chrípky, išlo o chov vtákov chovaných v ZOO Košice. Veterinárny lekár starajúci sa o vtáky chované v ZOO Košice 2. januára spozoroval klinické príznaky u štyroch kusov kačice pižmovky lesklej (Cairina moschata). Vtáky boli následne odchytené, utratené a v ten istý deň odoslané na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu (Veterinárny ústav Zvolen, NRL). Laboratórium potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy subtypu H5 vo vyšetrovaných vzorkách. Laboratórne výsledky, zverejnené 11. januára potvrdili, že vírus vtáčej chrípky bol typ H5N8, ten nie je prenosný na človeka.

5. januára 2017 - Pri obci Veľké Kosihy v okrese Komárno sa potvrdilo na Slovensku tretie ohnisko vtáčej chrípky (aviárnej influenzy subtypu H5), ktoré  zároveň bolo prvým výskytom ochorenia u voľne žijúcich vtákov. Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Na RVPS Komárno bol 2. januára hospodár miestneho poľovného združenia nahlásiť hromadný úhyn labutí na štrkovisku pred obcou Veľké Kosihy. NRL 4. januára informovalo o pozitívnom výsledku testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu H5.

24. januára 2017 - Počet potvrdených prípadov vtáčej chrípky v SR stúpol na 23. Medzi voľne žijúci vtákmi, najmä labuťami, potvrdila ŠPVS celkovo 19 prípadov aviárnej influenzy subtypu H5. Ďalšie tri prípady boli identifikované v drobnochove a jeden u vtákov chovaných v zajatí v ZOO v Košiciach.
Výskyt vtáčej chrípky bol v tom čase potvrdený už v takmer všetkých členských štátoch EÚ, okrem pobaltských krajín, Belgicka a Portugalska. Jednou z najviac zasiahnutých krajín bolo Maďarsko, kde museli utratiť viac ako dva milióny kačíc a husí.

15. marca 2017 - Na Slovensku bolo k tomuto dátumu evidovaných (ako potvrdených) 10 ohnísk vtáčej chrípky (vysokopatogénnej HPAI, subtypu H5N8) v chovoch a 57 pozitívnych prípadov u voľne žijúcich vtákov. Dva prípady nákazy sa evidovali u vtákov chovaných v zajatí, a to v ZOO Košice a v Záchrannej stanici v Ratnovciach v okrese Piešťany.

20. marca 2017 - RVPS Bratislava-mesto zrušila opatrenia, ktoré nariadila 29. decembra 2016 mestským častiam vo štvrtom bratislavskom okrese v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky. Úrad nariadil preventívne a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s úhynom nosníc v domácom drobnochove v Dúbravke, ktorý veterinárom ohlásili 27. decembra 2016.

25. apríla 2017 - RVPS Nitra zrušila veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat, ktoré vydala 14. marca 2017. Opatrenia súviseli s výskytom vtáčej chrípky v drobnochove v katastrálnom území obcí Veľký Cetín, Vinodol, Paňa, Klasov, Veľké Chyndice, Malé Chyndice, Babindol, Veľký Lapáš, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Pohranice, Hosťová, Nitrianske Hrnčiarovce, Nitra–mesto, Dolné Krškany, Horné Krškany, Ivanka pri Nitre, Branč, Veľký Kýr, Štefanovičová, Svätoplukovo, Cabaj Čápor, Lukov Dvor, Mojmírovce a Dolný Taráň. Nariadené opatrenia správy boli zrealizované a v monitorovacej oblasti pásma dohľadu nebol zaznamenaný žiadny ďalší pozitívny nález u drobnochovateľov vtáctva na vtáčiu chrípku.

11. mája 2017 - Náklady na likvidáciu vtáčej chrípky v SR do 5. apríla dosiahli sumu 583.400 eur, z toho bežné výdavky boli v sume 525.400 eur a kapitálové výdavky v sume 58.000 eur. Vyplynulo to z materiálu Analýza dopadov vtáčej chrípky na Slovensku s vyčíslením nákladov na jej likvidáciu, ktorý predložilo MPRV.

ROK 2018

28. marca 2018 - NRL vo Zvolene potvrdilo výskyt vtáčej chrípky subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov. Výskyt sa potvrdil pri vodnej nádrži Kráľová, v okrese Galanta, u čajky smejivej. Išlo o typ H5N6 potvrdený v jednej z piatich nájdených uhynutých čajok, informovala ŠVPS.

ROK 2020

10. januára 2020 - Vtáčia chrípka, ktorá sa od konca roka 2019 šíri v Poľsku, bola zachytená aj v SR. Podľa RPVS Nitra, choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny u drobnochovateľa kury domácej v obci Zbehy v okrese Nitra. Pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v SR diagnostikovalo NRL vo Zvolene, išlo o subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v Poľsku. Chovateľ nahlásil úhyn troch kusov hydiny z celkového počtu 22. Zvieratá boli zneškodnené samotným chovateľom.

Vtáčia chrípka (odborne aviárna influenza) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktorého pôvodcom je influenza A vírus patriaci do čeľade Orthomyxoviridae, rodu Influenzavirus A. Na základe prítomnosti povrchových antigénov, ako je hemaglutinín (H) a neuraminidáza (N) sa tieto vírusy delia na  subtypy. Existuje 16 známych typov proteínu H (H1 až H16) a 9 typov proteínu N (N1 až N9), ktoré boli zistené vo vírusoch pochádzajúcich z vtákov a dva ďalšie typy proteínov H a N boli zistené vo vírusoch pochádzajúcich z netopierov. Influenza A vírus môže sporadicky postihovať aj cicavce vrátane človeka, zvyčajne po priamom alebo nepriamom kontakte s infikovanou hydinou, napríklad hydinovými produktmi.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down