Výroba a spotreba konzumných vajec vo svete

Slepačie vajce patrí medzi ušľachtilé potraviny, ktoré má všestranné využitie v potravinárskom, ale aj nepotravinárskom priemysle ako vo farmakológii, zdravotníctve, génovom i inžinierstve, fotografickom, kozmetickom, chemickom priemysle a v stavebníctve.

Vo výžive ľudí sveta zabezpečuje ľahko stráviteľné bielkoviny, tuky aj vitamíny, minerálne látky, lecitín a cholesterol, ktoré hrajú významnú úlohu v látkovom metabolizme človeka. Hydina svojimi produktmi (vajcia, mäso) zabezpečuje plnohodnotné živočíšne bielkoviny vo výžive ľudí s rozdielnou úrovňou obyvateľov sveta.
V dokumentoch svetovej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa uvádza, že v roku 2000 žilo na svete 6.0914 mil. obyvateľov; v roku 2015 cca 7.290 mil. a predpokladá sa, že v roku 2050 to bude 9.306 mil. obyvateľov. V jednotlivých svetadieloch je rast populácie rozdielny. Za roky 2005 až 2015 bol najväčší prirodzený nárast populácie v Afrike o 28,3 %, v Severnej Amerike 23,9 % a Oceánii 15,4 % nárast vďaka prisťahovalectvu a úbytok v Južnej Amerike – 0,04 % a Európe 0,05 %, t. j. pokles populácie je vďaka vysťahovalectvu a „starnutiu“ (Európa).
Výroba konzumných vajec je v jednotlivých svetadieloch a štátoch rozdielna, čo podmieňujú prírodné a spoločensko-ekonomické podmienky na svetadieloch či v oblastiach. Na svete sa v roku 2005 vyrobilo 58 891 mil. ton vajec a do roku 2015 bol nárast o 20,4 %, na 70 877 mil. ton. Najväčšia produkcia vajec v roku 2015 bola v Ázii 62,1 % svetovej produkcie, 14 % v Európe a v Afrike len 5,2 %.  Zo štátov najviac vajec zo svetovej produkcie v roku 2015 vyprodukovala Čína 45 %, India 25 %, EU a USA po 8 %. V EÚ medzi najväčších exportérov konzumných vajec patria Holandsko, Španielsko a Fínsko. Na druhej strane, najviac konzumných vajec dovážajú Nemecko 30 %, Rakúsko 27 %, Švajčiarsko 27 % a Anglicko 10 % svojej spotreby. Najväčší nárast výroby konzumných vajec zaznamenala Afrika 67,2 %, t. j. 23,7 % svetovej produkcie na 5,2 %, na úrovni 22 – 25 % Ázia, Južná Amerika a Oceánia, Severná Amerika 15,4 % a Európa len 3,2 %. To určuje do určitej miery spotrebu vajec na obyvateľa za rok.

Celý článok prof. Martina Halaja je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 40.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *