18.04.2023 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výrobcovia mäsa pri preprave zvierat v EÚ nedodržiavajú vždy platné normy

Normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat počas ich prepravy na šľachtenie, výkrm alebo zabitie v rámci EÚ nie sú vždy dodržané.

Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok predložil Európsky dvor audítorov (EDA).
        Audítori uviedli, že každý rok sa v rámci EÚ a do tretích krajín prepravujú na šľachtenie, výkrm alebo zabitie miliardy kusov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny a koní. Výrobcovia mäsa sa snažia využiť regionálne rozdiely v nákladoch na dosiahnutie zisku.
        Viac ako tretina týchto ciest trvá vyše ôsmich hodín a normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat počas nich nie sú vždy dodržané.
        Živočíšna výroba nie je v krajinách a regiónoch EÚ rozložená rovnomerne. Agropodniky sa zvyčajne špecializujú na jeden druh zvierat alebo fázu produkcie. Trendom je menší počet veľkých poľnohospodárskych podnikov a bitúnkov. V tomto kontexte sa výrobcovia mäsa snažia znižovať náklady na výrobu a zabitie, maximalizovať príjmy a optimalizovať úspory využívaním rozdielov v nákladoch medzi štátmi. To ich motivuje na prepravu zvierat, hlavne keď náklady na prepravu tvoria zlomok celkovej maloobchodnej ceny mäsa.
        "Preprava živých zvierat na veľké vzdialenosti má na stav zvierat škodlivý vplyv. Členské štáty nevynucujú uplatňovanie predpisov EÚ o preprave zvierat rovnako a hrozí, že prepravcovia využijú diery v zákone vyplývajúce z odlišných vnútroštátnych systémov sankcií," uviedla Eva Lindströmová, členka EDA zodpovedná za túto správu.
        Existuje riziko, že prepravcovia si zvolia dlhšiu trasu, aby sa vyhli prechodu cez krajiny s prísnejšími pravidlami a sankciami EÚ. Porušovanie pravidiel môže byť finančne výhodné aj pri preprave zvierat nespôsobilých podstúpiť cestu, keďže sankcie, ktoré krajiny ukladajú, spravidla nemajú odrádzajúci účinok.
        Audítori zdôraznili, že negatívny vplyv prepravy na stav zvierat možno zmierniť znížením počtu a dĺžky ciest a zlepšením podmienok zvierat počas prepravy. Riešením je umiestniť bitúnky bližšie k miestu produkcie. Využívaním miestnych a mobilných bitúnkov by sa čiastočne eliminovala potreba prepravy zvierat a tieto riešenia by boli ekologickejšie.
        Dôležitú úlohu pri zavádzaní zmien zohrávajú spotrebitelia: z prieskumu EDA vyplýva, že niektorí sú ochotní platiť za mäso vyššie ceny, ak sú informovaní o dobrých životných podmienkach zvierat. Audítori tvrdia, že lepšia informovanosť spotrebiteľov by sa mohla dosiahnuť prostredníctvom systému označovania dobrých životných podmienok zvierat v EÚ, ktorý by zabezpečil väčšiu transparentnosť a zosúladil označovanie mäsa v celom eurobloku.
        O preprave živých zvierat v EÚ nemá Európska komisia centralizovaný prehľad. Audítori hovoria, že v tejto oblasti by sa mohli lepšie využívať informačné technológie a technologické výdobytky.
        Podľa dostupných údajov krátke cesty trvajúce maximálne osem hodín v rokoch 2017 až 2021 tvorili 63 % celkovej prepravy zvierat, dlhé cesty 33 % a veľmi dlhé cesty presahujúce 24 hodín tvorili 4 % prepravy zvierat.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down