28.01.2014 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyše 880 mil. eur z EÚ by malo ísť na podporu malých firiem a domácej produkcie

Zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie podielu domácej produkcie je jednou z priorít, na ktoré chce vláda SR zamerať peniaze z európskych štrukturálnych fondov v rokoch 2014 až 2020. Oblasť zahŕňajúca malé a stredné podniky (MSP), poľnohospodárstvo a rybárstvo by mala podľa návrhu Partnerskej dohody (PD) medzi Slovenskom a Európskou úniou (EÚ) dostať počas nasledujúcich siedmich rokov vyše 880 miliónov eur z eurofondov.

"MSP sú v súčasnosti ohrozené pretrvávajúcou ekonomickou krízou, v dôsledku čoho je dlhodobo zastavený ich rast a dosahujú nízku mieru prežitia. Kľúčovým problémom SR je nízka konkurencieschopnosť a flexibilita MSP, spôsobená aj nedostatočnými zdrojmi financovania a podpory inovatívnych firiem," uvádza sa v materiáli. Riešením sú podľa partnerskej dohody špecializované podporné opatrenia kombinujúce finančnú pomoc s dlhodobým odborným poradenstvom. Vláda by preto chcela investovať do zvýšenia počtu podnikov nad 10 zamestnancov či tvorby nových pracovných miest.
Hospodárenie podnikov v sektore poľnohospodárstva hodnotí návrh PD ako stratové, pričom klesá produkcia rastlinnej i živočíšnej výroby a dochádza k znižovaniu počtu pracovníkov. Vláda plánuje zvýšiť podiel domácej produkcie s vyššou pridanou hodnotou, lepšou kvalitou spracovania výrobkov a miestnymi špecialitami. Podľa údajov Eurostatu predstavuje domáca produkcia potravín v SR menej ako 50 % oproti viac ako 85 % v Poľsku a viac než 70 % v Českej republike a Maďarsku.
Investície z eurofondov majú smerovať aj do podpory akvakultúry, ktorá zamestnáva najmä obyvateľov vidieka. Pre túto oblasť je podľa strategického dokumentu dôležité posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom modernizácie výroby, budovania nových rybochovných zariadení, zavádzania inovácií či zvyšovania informovanosti spotrebiteľov.
Cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť MSP, poľnohospodárstva a rybárstva je súčasťou národnej priority Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down