23.06.2016 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontroly úžitkovosti ošípaných

Chov ošípaných prechádza za posledné roky viacerými krízovými obdobiami, ktoré v danom sektore pretrvávajú s malými výnimkami už od roku 2004. Napriek tomu, že konzumácia bravčového mäsa a výrobkov z neho má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, nedarí sa udržať chov prasníc na prijateľnej úrovni. Od roku 2005 došlo takmer k 50-percentnému poklesu stavov prasníc.

Podľa údajov Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bolo na Slovensku k 31.5.2016 registrovaných 481 479 ks ošípaných celkom, z toho 33 939 ks prasníc. V porovnaní s rokom 2014 nastal pokles počtu ošípaných celkom o -11 001 kusov (-2,23 %), stav prasníc klesol o -3 058 kusov (-8,26 %).
Vývoj stavov prasníc na Slovensku sa premietol aj v počte monitorovaných stavov v kontrole úžitkovosti. K 31.12.2015 bolo v I. stupni zapojených 2 949 plemenníc. V porovnaní s rovnakým časovým obdobím minulého roku sa stavy znížili o 495 plemenníc.
Do kontroly úžitkovosti II. stupňa a kontrolných chovoch bolo zapojených 1 106 ks plemenníc, čo predstavuje naopak zvýšenie o 703 ks. Dlhodobo k najpočetnejšiemu plemenu patrí plemeno Biela ušľachtilá (BU). Ekonomickú efektívnosť odvetvia výrazným spôsobom limituje výška dosahovaných produkčných a reprodukčných ukazovateľov a tú majú slovenskí chovatelia ešte rezervy, aj keď je to individuálne, v závislosti od plemena. Reprodukcia patrí k najcitlivejším indikátorom, podľa ktorého môžeme posudzovať welfare, ale aj zdravie ošípaných. Šľachtenie na reprodukčné vlastnosti, hlavne u materských plemien, má prioritný a kľúčový význam.
Najvyšší počet vrhov v šľachtiteľských chovoch dosiahlo plemeno landrase - LA (2,24) a v rozmnožovacom chove krížence plemena BU x LA (2,49). Podľa Štatistického úradu SR bol priemerný počet vrhov na prasnicu 2,09 za rok 2015 a tak môžeme konštatovať, že chovatelia, ktorí majú pravidelné informácie z kontroly úžitkovosti, dosahujú lepšie výsledky.
Finálnym produktom chovu prasníc je odstavené, respektíve predané odstavča, v prípade uzavretého obratu chovu potom výkrm prasiat. Z uvedeného je zrejmé, že počet odchovaných prasiat od jednej prasnice za rok je pre ekonomiku chovu významný ukazovateľ.

Celý článok bude uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 26.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down