12.09.2016 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontroly úžitkovosti v chove oviec

Výkon kontroly úžitkovosti oviec na Slovensku sa realizuje od roku 1935 zriadením Výskumného ústavu ovčiarsko-vlnárskeho v Turčianskom Svätom Martine a snahou našej organizácie je byť dôstojným pokračovateľom tejto 80-ročnej tradície.

Plemenárske služby SR, š. p. vykonávajú svoju činnosť v súlade s uznávanými štandardami medzinárodných organizácií, ktorých je členom (ICAR, INTERBULL, CECALAIT a ISAG). Dôkazom objektivity a nestrannosti nami poskytovaných služieb je reakreditácia Certifikátu kvality ICAR pre identifikáciu oviec a pre výkon kontroly mliekovej úžitkovosti oviec, ktorú sme v roku 2015 úspešne absolvovali. Výsledky kontroly úžitkovosti sú zhodnotením chovateľskej a plemenárskej práce za doterajšie obdobie a sme pevne presvedčení, že sa stanú jedným z potrebných nástrojov úspešného manažovania chovov oviec na Slovensku. Sú cenným zdrojom informácií pre objektívnu selekciu, pri zlepšovaní reprodukcie a následne pri zvyšovaní kvality a prosperity chovu.

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa k 31.12.2015 na Slovensku chovalo 372 490 kusov oviec, čo v porovnaní s koncom predchádzajúceho roka predstavuje pokles o -4 935 kusov (index 2015/2014 – 98,69 %). Vývoj v stavoch bahníc na Slovensku v porovnaní s koncom roka 2014 bol obdobný, k 31.12.2015 sa chovalo 251 638 ks bahníc, t. j. 98,80 % index na rok 2014. V kontrole úžitkovosti bolo v kontrolnom roku 2015, bez ohľadu na stupeň chovu, monitorovaných 31 740 ks bahníc na 169 chovoch (graf č. 1). Do kontroly úžitkovosti I. stupňa bolo zapojených 97 šľachtiteľských chovoch so 17 626 ks bahníc a 34 rozmnožovacích chovov s 3 198 kusov bahníc. V kontrole úžitkovosti II. stupňa bolo v 38 úžitkových chovoch monitorovaných 10 916 kusov bahníc. V kontrolnom roku 2015 bolo do kontroly mliekovej úžitkovosti zapojených 91 chovov a 13 948 ks bahníc. Aj keď sme v tomto roku v kontrole úžitkovosti zaznamenali pokles stavov monitorovaných oviec od konca roku 2014 o -10,23 %, našou úprimnou snahou je priniesť chovateľovi nové informácie a služby tak, aby sme tento negatívny trend zastavili. Veríme, že tomu napomôže aj nová služba, ktorou je Plemenársky informačný systém PLIS.

Viac sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 37.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down