23.02.2018 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Významné aspekty v chove raticovej zveri

NPPC - VÚŽV Nitra - Odbor výživy a Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Brno, Viedeň, Nitra v spolupráci s MPRV SR, Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Technickou univerzitou vo Zvolene a Odborom živočíšnej výroby SAPV, usporiadali 1. februára v Nitre 6. medzinárodnú konferenciu Významné aspekty v chove raticovej zveri. Hlavnými témami ročníka boli výživa a zdravie raticovej zveri.

NITRA. Podujatie sa konalo pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriely Matečnej. Zúčastnilo sa na ňom 210 zástupcov štátnej správy a štátnych organizácií, poľovníkov, lesníkov, farmárov, zástupcov sfér výskumu a ďalších záujemcov o problematiku raticovej zveri.
Konferenciu otvorila generálna riaditeľka NPPC Ing. Zuzana Nouzovská, ktorá poukázala na význam riešenia vybraných problémov, týkajúcich sa raticovej zveri. Predseda prípravného výboru konferencie Ing. Matúš Rajský, PhD., vedúci Odboru výživy, NPPC - VÚŽV Nitra privítal domácich aj zahraničných hostí, prednášateľov i všetkých účastníkov podujatia. Pripomenul, že rok 2018 je významným medzníkom v histórii VÚŽV Nitra, ako aj Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri, Brno, Viedeň, Nitra, a to z dôvodu, že Odbor výživy oslavuje 50. výročie a Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie raticovej zveri, ktoré je súčasťou Odboru výživy, oslavuje 20. výročie vzniku. Vznik Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie raticovej zveri podnietil pred 20 rokmi záujem praxe, ale aj vedeckých kruhov o precízny chov raticovej zveri so zameraním na problematiku výživy a správneho prikrmovania vo vzťahu k jej zdraviu, kvalite a otázkam škôd na kultúrach. Iniciátormi založenia pracoviska boli MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD., riaditeľ  Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri, Brno, Viedeň, Nitra a prof. Ing. Alexander Sommer, DrSc., riaditeľ Ústavu výživy VÚŽV Nitra. Od roku 2003 je vedúcim pracoviska Ing. Matúš Rajský, PhD.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 8.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down