07.01.2015 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výzvy vyhlasovať priebežne a čo najskôr

S novým programovacím obdobím Európskej únie prichádza aj obdobie nových výziev na predkladanie projektov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reagovalo na hlasy z praxe, ktoré požadovali vypracovanie harmonogramu výziev, ktorý by mal pomôcť pri plánovaní investícií aj príprave projektov. Aj keď PRV SR 2014-2020 ešte nie je v Bruseli schválený, výzvy sa ešte vyhlasovať nemôžu, poľnohospodári a vidiek na ne čakajú a chcú byť pripravení.
Harmonogram však prekvapil hlavne tých, ktorí plánujú využiť podporu EÚ na nákup poľnohospodárskych strojov, technológií, či rekonštrukcie budov, nakoľko s prvou výzvou na tieto aktivity sa v ňom počíta až v prvom polroku 2016. Preto sme v priebehu mesiaca december našim čitateľom položili anketovú otázku: „Považujete za dôležité, aby výzva na opatrenie Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov bola vyhlásená už v roku 2015?“ Odpoveď „Áno“ zvolilo 81 percent hlasujúcich, „Skôr áno“ štyri percentá, Odpoveď „Nie“ zvolilo 12 percent a „Skôr nie“ tri percentá hlasujúcich. O názor na túto otázku sme požiadali najvyšších predstaviteľov dvoch združení – Združenia pestovateľov obilnín a Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR.

Harmonogram výziev, ktorý pripravilo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR neplní tú úlohu, ktorú sme od neho očakávali.  Nie je v ňom uvedené, na aké druhy investičných zámerov budú jednotlivé kolá výziev pre opatrenie smerované.  Viackrát sme na rôznych fórach prezentovali našu pripomienku a naďalej trváme na tom, že pre hodnotenie predložených projektov v nových výzvach je potrebné dopredu nastaviť systém hodnotenia projektov tak, aby sa odbúrala anonymita, klientelizmus a nedôvera. Jednotlivé opatrenia by mali byť dopredu obodované, aby farmár vedel sám svoj projekt ohodnotiť a skontrolovať, koľko bodov môže dosiahnuť a akú má potenciálnu šancu získať podporu na svoj projekt.   Bola by to zároveň aj akási kontrola práce PPA. Takýto systém fungoval pri realizácii Sektorového operačného plánu, a fungoval dobre. Ďalšou veľmi dôležitou otázkou, ktorú treba vyriešiť či je nutnosť vykonávať pri investíciách verejné obstarávanie. Ak chceme naplniť Koncepciu rozvoja poľnohospodárstva do roku 2020, konkrétne priority zvýšenia špeciálnej rastlinnej výroby (zelenina, ovocie, vinohrady) a živočíšnej výroby, treba vstúpiť do Zákona o verejnom obstarávaní v takom zmysle, že pokiaľ si investor - farmár zabezpečí viac ako 50 percent vlastných prostriedkov (podpora z verejných zdrojov teda bude nižšia ako 50 percent), môže urobiť výber dodávateľa systémom ponúk, ako to bolo do roku 2011. Systém, ktorý sme museli realizovať v posledných výzvach na investície je nevyhovujúci. Máme poznatky, že sa mnohokrát investície predražujú a sú indície, že vedie to často ku klientelizmu a k nehospodárnemu využívaniu  finančných prostriedkov. Pokiaľ sa týka termínov výziev, tieto by mali byť kontinuálne pripravované – plánované od roku 2015 každý rok.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down