13.02.2018 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzdelávanie o obnoviteľných zdrojoch energií

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje potrebné na krytie domáceho dopytu je jednou zo základných priorít Energetickej politiky SR.

Obnoviteľné zdroje energie prispievajú k posilneniu a diverzifikácii štruktúry priemyslu a poľnohospodárstva, podporujú inováciu a rozvoj informačných technológií, otvárajú priestor pre nové smerovania a sú jedným z pilierov budovania znalostnej ekonomiky. Racionálny manažment domácich obnoviteľných zdrojov energie je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, čím sa stáva jedným z pilierov zdravého ekonomického vývoja spoločnosti (Národný akčný plán pre obnoviteľné zdroje energie, 2010).

OZE na Slovensku sa v súčasnosti nevyužívajú rovnomerne a dostatočne, hoci mnohé z nich sú dostupné vo veľkom rozsahu a ich reálny ekonomický a energetický potenciál je značný. Súčasný rozvoj OZE je zameraný len na niektoré technológie. V absolútnom vyjadrení sa v súčasnosti najviac podieľa na využívaní OZE tepelná energetika, kde zohráva kľúčovú úlohu tradičná biomasa.

Poľnohospodárstvo je na Slovensku priestorovo najrozsiahlejšia činnosť človeka. Realizuje sa na 47 % územia Slovenska, najmä vo vidieckych oblastiach, ktoré zaberajú 86 % územia a žije v nich 40 % obyvateľstva. Aj z tohto dôvodu má na Slovensku najväčší energetický potenciál z OZE biomasa. V podmienkach Slovenska sa reálne využíva na energetické účely lesná biomasa vrátane energetických porastov, poľnohospodárska biomasa, odpady z drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu a odpadová biomasa z priemyselnej a komunálnej sféry.

Nová vzdelávacia platforma

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, sa zúčastňuje na realizácií viacerých medzinárodných vzdelávacích projektov z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Jedným z nich je už ukončený 2-ročný projekt "RESAVE – Obnoviteľné zdroje energií v poľnohospodárskom odbornom vzdelávaní" , ktorý bol spolufinancovaný s podporou programu Európskej Komisie Erasmus+. Koordinátorom projektu bola turecká Ardahanská univerzita, ďalšími partnermi boli organizácie zo Slovenska, Talianska, Grécka, Poľska a Nemecka. Projekt sa zaoberá "zelenou ekonomikou", ako veľkou obchodnou príležitosťou pre poľnohospodárstvo, ktorá môže byť využitá na podporu konkurencieschopného a udržateľného rozvoja vo vidieckych oblastiach.

PETER VNUČKO

Agroinštitút Nitra, š.p.

Viac sa dočítate v RN číslo 7/2018

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down