Vznikajúce združenie Za silné regióny chce podporovať lokálnych výrobcov

Na Slovensku začína pôsobiť nová iniciatíva, ktorej hlavným cieľom je podpora domácich producentov a snaha dostať čo najviac regionálnych výrobkov na trh. Občianske združenie Silné regióny začína v Nitrianskom kraji realizovať svoj pilotný projekt pod názvom Regionálne výrobky na naše pulty.

Ako pripomína jeden z koordinátorov projektu Daniel Balko, podiel domácich potravinárskych surovín a výrobkov na pultoch obchodných reťazcov v súčasnosti klesol pod 37 %. „Nedarí sa nám dostávať na pulty obchodov výrobky z dvora a od malovýrobcov. A to nie dobré. Zvlášť, keď si uvedomíme, že našu ekonomiku, závislú od automobilového priemyslu, potrebujeme čím skôr diverzifikovať,“ povedal Balko.
Podľa jeho slov je najbezpečnejšie alternovať veľké centrálne hospodárenie malými lokálnymi ekonomikami s domácou výrobou orientovanou na miestne trhy. „Pod miestnou ekonomikou sa naozaj myslí tak, ako to vo vyspelej Európe funguje, široká škála výroby a služieb, ktorá je naozaj orientovaná na región. Pod pojmom regióny myslíme tradičné historické regióny na Slovensku, ktorých bolo okolo 16. Čiže oblasti obývané 300.000 až 400.000 obyvateľmi, ktoré naozaj dokážu už dnes byť aj ekonomicky zaujímavé,“ vysvetlil Balko.
Podľa jeho slov sa podpora regionálnej výroby stala moderným trendom v celej vyspelej Európe. „Dnes oveľa viacej spotrebiteľov vyhľadáva miestne výrobky. Hlavne preto, že majú pocit, že sú zdravšie, že sú čerstvejšie. Klesá trend podpory veľkých globálnych značiek a začína sa stávať ‘in’ kupovať naozaj miestne výrobky,“ myslí si Balko.
Väčšia podpora miestnych výrobcov znamená podľa jeho slov silnejšie a ekonomicky sebestačnejšie regióny. „Je vyrátané, že ak si zákazník kúpi v mieste bydliska, aj v prípade menšej maloobchodnej siete, výrobok vyrobený v jeho okolí, 73 % z celej sumy ostáva v tom danom regióne. Ale ak si kúpi v nitrianskom obchode výrobok, ktorý nie je v tomto regióne vyrobený, a v podstate je jedno, či je vyrobený na Zemplíne, alebo v Nemecku, ostáva tam iba 23 % z celej sumy,“ vysvetlil Balko.
Ako zhrnul ďalší zakladajúci člen združenia Silné regióny Martin Benkovič, k najbližším cieľom iniciatívy patrí vytvorenie zoznamov výrobcov a predajcov domácich výrobkov podľa tradičných regiónov, vytvorenie ročného kalendára miestnych trhov a predajných podujatí v rámci jednotlivých tradičných regiónov. Ďalším bodom bude vytvorenie návrhu s popisom konkrétnych krokov, ktoré by mohla vykonať miestna i krajská samospráva na podporu a pomoc pri zvyšovaní predaja miestnych výrobkov.
Ďalším opatrením je vytvorenie značenia regionálnych výrobkov, ktoré bude prepojené s označovaním turistických regiónov. „Na Slovensku dnes neexistuje žiadny systém označovania výrobkov podľa ich regionálneho pôvodu. Na úrovni tradičných regiónov si takéto označenie vieme predstaviť. Nechceme ísť do nižších úrovní, kedy by si každá druhá obec robila vlastnú regionálnu značku, to by bolo samozrejme neprehľadné. Malo by vzniknúť približne 22 tradičných značiek, na základe ktorých by spotrebiteľ vedel presne identifikovať, v ktorej oblasti bol nejaký výrobok vyrobený. Konkrétne v Nitrianskom kraji by to boli štyri tradičné oblasti, a to región Dolná Nitra, región Podunajsko, región Hont a región Tekov,“ povedal Balko.
Ako doplnil, všetci súčasní členovia iniciatívy pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja dlhodobo a vedia, že ich úsilie je behom na dlhú trať a bude potrebné pri ňom čo najviac spájať sily. „Sme si vedomí, že úspech celého projektu bude závisieť od schopnosti zapojiť doň čo najviac aktérov pôsobiacich v regionálnej výrobe alebo v miestom rozvoji. Naša iniciatíva je preto otvorená pre všetkých podporovateľov myšlienky vzniku silných regiónov. Od aktivistov miestneho rozvoja, poľnohospodárov, spracovateľov miestnych surovín, výrobcov tradičných výrobkov, cez majiteľov obchodov a reštaurácií až po predstaviteľov samospráv,“ povedal Balko.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *