06.01.2023 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Welfare hovädzieho dobytka vo väznom ustajnení

Vo väzných typoch ustajnenia sa v súčasnosti nachádzajú najmä plemenné býky a časť mäsového dobytka v období mimo pastevného obdobia. Dojnice sa väzným spôsobom ustajňujú napríklad v Kanade či v niektorých malochovoch. Väzné ustajnenia síce majú svoje výhody, ale ich negatívny vplyv na welfare zvierat tieto výhody zatieňuje. Tomu nasvedčuje aj celosvetový pokles vo výskyte tohto typu ustajnenia a legislatívne opatrenia smerujúce k jeho úplnému zákazu.

Podľa technickej správy uverejnenej na webe The European Food and Safety Authority (EFSA) z roku 2010, chov dobytka väzným spôsobom značne poklesol v 60. rokoch minulého storočia, kedy sa objavili voľné typy ustajnenia. Aj keď chov dobytka vo väznom ustajnení v súčasnosti už nie je taký populárny ako v minulosti (Barkema a kol., 2015), legislatíva ho väčšinou ešte stále povoľuje. Výnimkou je napríklad ustanovenie EÚ, ktoré zakazuje väzným spôsobom ustajňovať všetky kategórie teliat.
Existujú viaceré typy väzného ustajnenia. Tradičné väzné ustajnenie, kedy je dobytok uviazaný na reťazi pripevnenej na obojok, našťastie postupne nahradili modernejšie typy, v ktorých je zvieratám umožnený aspoň nejaký voľný pohyb. Môže ísť o pohyb pri presune do dojárne, alebo zvieratá môžu stráviť časť dňa vo vonkajšom výbehu či na pastve. Dobytok môže byť ustajnený väzným spôsobom počas celého roka alebo len počas určitých (zvyčajne zimných) mesiacov.
Väzné ustajnenie sa ako primárny typ ustajnenia dobytka používa hlavne v prípade plemenných býkov. Tiež sa vyskytuje v malochovoch. Väzné ustajnenie ako primárny typ ustajnenia pre dojnice je menej častý, ale stále prevláda napríklad v Kanade, kde je takto ustajnených až 74 % dojníc (CDIC, 2018). V USA je takýmto spôsobom ustajnených 39 % dojníc (USDA, 2016).
V EÚ je ustajnenie mliekového typu dobytka väzným spôsobom menej časté, ale podľa Bernhard a kol. (2020) je stále rozšírené v Rakúsku (82 % fariem) a vo Švajčiarsku (40 % fariem). Na Slovensku i v Česku sa ustajnenie dojníc väzným spôsobom vyskytuje len výnimočne. Ako sekundárny typ ustajnenia sa väzné ustajnenie používa v niektorých krajinách (napr. v Rakúsku) pre mäsový typ dobytka mimo pastevnej sezónny.

Viac sa dočítate v príspevku Mgr. KATARÍNY BUČKOVEJ, Ph.D. zo Štátnej univerzity vedy a techniky v Iowe, USA - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 2.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down