06.08.2019 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Z tajchov hlásia nebezpečnú nákazu rýb

V banskoštiavnických tajchoch sa objavila nebezpečná herpes viróza kaprov, ktorá môže pre tunajších rybárov znamenať značné ekonomické škody.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala o prvom výskyte herpesvirózy kaprov koi v kaprovom revíri Počúvadlianske jazero. Nález bol potvrdený 19. júla na základe laboratórneho vyšetrenia v národnom referenčnom laboratóriu pre choroby rýb Dolný Kubín
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom nariadila opatrenia v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 z. z. o veterinárnej starostlivosti na označenie chovu a informovanie verejnosti, zákaz lovu a presunu rýb, vytýčila ochranné pásmo - konkrétne ide o všetky kaprovité revíry v územnej pôsobnosti miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Banská Štiavnica. ŠVPS SR o výskyte nákazy informovala Európsku Komisiu prostredníctvom ADNS a Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat v Paríži cez systém WAHIS.

Úhyn rýb vo viacerých vodných nádržiach začali rybári a návštevníci tajchov vnímať na prelome júna a júla, keď sa zvýšila teplota vody. Najväčší úhyn bol hlásený z Evičkinho jazera, Klingera, Komorovského jazera a z Počúvadla, ktoré je zrejme ohniskom nákazy. Hneď po oznámení výsledku testov nariadila veterinárna správa opatrenia, ktoré musí zabezpečiť Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Banskej Štiavnici. Prvým je, že od 25. 7. platí až do odvolania zákaz lovu všetkých, nielen kaprovitých, rýb v banskoštiavnických tajchoch. Hoci sa úhyn vyskytol len v štyroch z nádrží, zákaz platí pre všetky. Slovenský vodohospodársky podnik bol zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy požiadaný zamedziť prevádzaniu vody z vodných nádrží - tajchov do koryta pod vodnou stavbou. Tiež bola vznesená požiadavka na obmedzenie prenosu technických zariadení medzi jednotlivými nádržami v okrese Banská Štiavnica, ktorými by sa mohla nákaza šíriť ďalej.

Viac v Týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 32.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down