17.07.2014 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zadlženosť sa v poľnohospodárstve SR v roku 2013 zvýšila na úroveň 45,9 %

Zadlženosť majetku v slovenskom poľnohospodárstve sa vlani zvýšila na úroveň 45,9 % nárastom krátkodobých záväzkov. Hodnota úverov dosiahla na konci roku 2013 úroveň 425,93 milióna eur. "Rok 2013 bol z dlhodobého hľadiska rokom 'lacných peňazí'. Táto skutočnosť sa odrazila aj v klesajúcich nákladoch na úvery, teda v úrovni úrokových sadzieb a na zvýšenom dopyte poľnohospodárov po úveroch," uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v správe.

Úvery celkom do odvetvia poľnohospodárstva vzrástli vlani o 6,1 %, pričom prevládali krátkodobé úvery s najvyšším podielom 49,9 % s lehotou splatnosti do jedného roka, ktoré boli rozhodujúce pre financovanie prevádzky poľnohospodárskych podnikov a zaručené bezproblémovými zárukami z podpôr – priamych platieb EÚ.
Najnižší podiel v štruktúre úverov mali strednodobé úvery od jedného do piatich rokov. Zárukami z podpôr podniky zabezpečili úvery a znížili rizikovosť ich splácania. Podporami poľnohospodárske podniky kryli a splácali úvery, a tak si udržali ekonomickú bonitu na úverovom trhu, o čom svedčí aj nárast krátkodobých - preklenovacích úverov na financovanie prevádzkového cyklu poľnohospodárskej výroby.
Výrazne klesli dlhodobé úvery, čo možno pripísať aj vyčerpaniu finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013 a tým poklesu účasti na spolufinancovaní. Okrem toho niektoré komerčné banky, podobne ako v roku 2012, ponúkali podnikom tzv. investičný úver na kúpu poľnohospodárskej pôdy s lehotou splatnosti 7 až 15 rokov so záložným právom na nakupovanú pôdu. "Poľnohospodárska pôda je stále málo využívaným zabezpečením pri poskytnutí úverov, a to z dôvodu jej rozdrobenosti a neusporiadaných vlastníckych vzťahov," dodal agrorezort v správe.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down