Základné usporiadanie a činnosť diferenciálnych hydrostatických prevodov

Súčasné vysokovýkonné traktory od rôznych výrobcov majú viacmenej štandardné technicko-exploatačné vybavenie, ale na druhej strane sa odlišujú usporiadaním a konštrukčným riešením prevodového ústrojenstva. Najpodstatnejšie rozdiely sú evidentné v usporiadaní a konštrukčnom riešení samotných prevodoviek. Dokonca traktor s rovnakým typovým označením od toho istého výrobcu môže byť vybavený rozdielnou prevodovkou. Ako typický príklad v tomto smere môže poslúžiť traktor JOHN DEERE 8310R. Tento môže byť vybavený buď 16-stupňovou prevodovkou s radením pod zaťažením, známou pod označením PowrShift, alebo plynulou prevodovkou s označením AutoPowr. Samozrejme, že uvedená možnosť výberu prevodovky, dokonca s ešte podrobnejšou špecifikáciou technických parametrov je aj pri ďalších traktoroch JOHN DEERE typového radu 8R/8RT. Pre plynulé prevodovky sa všeobecne používa označenie CVT (Continuously Variable Transmission) čo v preklade znamená „Plynule meniteľný prevod“. Pre traktory FENDT je zaužívané označenie „VARIO“, avšak výstižný technický výraz je „diferenciálna hydrostatická prevodovka“.

Základné časti a usporiadanie diferenciálnych hydrostatických prevodov

 

Diferenciálny hydrostatický prevod sa vyznačuje tým, že jedna časť výkonu sa prenáša mechanicky a druhá časť hydrostaticky, teda prostredníctvom tlakovej energie pracovnej kvapaliny. Vzájomný pomer jednotlivých častí prenášaných výkonov sa mení, v závislosti na celkovom prevodovom pomere to znamená, že v konečnom dôsledku na pojazdovej rýchlosti mobilného stroja. Zmena celkového prevodového pomeru sa uskutočňuje reguláciou hydrostatického prevodu.

Základné časti diferenciálneho hydrostatického prevodu sú:

  • diferenciálny mechanizmus (diferenciál),
  • hydrostatický prevod.

Podľa usporiadania , tzn. podľa umiestnenia diferenciálu poznáme dva druhy diferenciálnych hydrostatických prevodov:

  • s diferenciálom na vstupe,
  • s diferenciálom na výstupe.

Z funkčnej schémy diferenciálneho hydrostatického prevodu s diferenciálom na vstupe je zrejmé, že výkon vstupuje do diferenciálu, kde sa rozdeľuje na dve časti, z ktorých jedna časť sa dostáva na výstupný hriadeľ a druhá časť vstupuje do hydrostatického prevodu.

K sumarizácii obidvoch častí prenášaných výkonov dochádza na výstupnom hriadeli. Charakteristickou vlastnosťou diferenciálneho hydrostatického prevodu s diferenciálom na vstupe je, že výsledný prevod je nelineárne závislý na hydrostatickom prevode, následkom čoho je rozdielna citlivosť regulácie v celom regulačnom rozsahu pojazdovej rýchlosti mobilného stroja.

Viac v RN č. 12

Na základe dostupných technických informácii a vlastných kinematických schém autorov spracovali

                                                                                           prof. Ing. ANTON ŽIKLA, CSc.

                                                                                                  Ing. JÁN KOSIBA, PhD.

                                                                                                            SPU v Nitre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *