04.04.2018 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Základom úspechu je kvalitné krmivo

Rastlinná výroba z väčšej miery zameraná na produkciu objemových krmovín, ktorá vďaka efektívne aplikovanému digestátu využíva ako jeho potenciál, tak aj potenciál pôdy samotnej. Živočíšna výroba postavená na mäsovom dobytku a chove oviec, pričom v oboch prípadoch sa jedná o chovy umiestnené po väčšinu roka na pastvách trvalých trávnych porastov. Pokiaľ spomenieme aj výrobu syrov, činnosti PD Košeca, a.s., sú v skratke zhrnuté.

RN Reportáž

Poľnohospodárske družstvo PD Košeca, a.s., (ďalej len PD) hospodáriace v Ilavskom okrese v oblasti Strážovských vrchov, v katastrálnych územiach Ilavy, Košece, Hornej Poruby, Košeckého Podhradia a Ladiec, v podobe v akej funguje dnes, vzniklo začiatkom roka 2006. Pôvodné poľnohospodárske družstvo sa v dôsledku nezvládnutia transformácie dostalo do nútenej správy a postupným majetkovo-právnym vyrovnaním tak na jeho základoch vzchopilo PD Košeca, na čele ktorého stojí od roku 2012 Peter Cíbik. Štruktúra družstva stavila na overenú schému, kde prím hrá rastlinná produkcia, ktorá je zároveň prepojená so živočíšnou výrobou zameranou na produkciu hovädzieho mäsa, ovčieho mlieka a výrobu syrov. PD obhospodaruje značnú časť poľnohospodárskej pôdy a tá je rozdelená približne na polovicu - orná pôda a trvalé trávne porasty. Hlavným produktom rastlinnej výroby sú trhové komodity a kvalitné objemové krmoviny pre potreby živočíšnej výroby, a taktiež objemové krmoviny dorábané za účelom výroby elektrickej energie v bioplynovej stanici. Objemovým krmovinám pestovaným za účelom zásobovania bioplynovej stanice, s ktorou družstvo spolupracuje je vyčlenená zhruba polovica obhospodarovanej ornej pôdy. Druhá časť ornej pôdy slúži na produkciu trhových plodín. „Zásobovať priľahlú bioplynovú stanicu silážou berieme ako dobrú príležitosť čiastočne kompenzovať rok od roka kolísajúce ceny agrokomodít a tak mať stabilnú ekonomiku. Čo sa týka ostatných pestovaných plodín, pestujeme repku olejnú, pšenicu pre potravinárske aj pre kŕmne účely, sladovnícky jačmeň, cukrovú repu a samozrejme silážnu kukuricu pre našu živočíšnu výrobu,“ vraví predseda, Peter Cíbik. Podmienky v regióne Považia, čo je už okraj repárskej výrobnej oblasti, sú podľa slov predsedu rozdielne, keďže sa na ich poliach prelínajú rôzne pôdy, prevažne však stredne ťažké pôdy. „Veľké škody nám spôsobuje zver, ktorej stavy sú niekoľkonásobne prekročené, čo sa výrazne prejavuje na devastácii vybraných porastov. Tento problém sa z našej strany v rámci možností snažíme účinne riešiť elektrickými oplôtkami rozmiestnenými na najrizikovejších miestach, to však nie je riešením podstaty daného problému s divou zverou,“ hovorí P. Cíbik.

Celý článok v RN č. 14

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down