28.11.2017 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákonitosti rastu a úspešný výkrm hydiny

Pri výkrme hydiny môžeme dosiahnuť rentabilnú výrobu vtedy, ak využijeme intenzívny rast mladej hydiny, ktorá dokonale využíva krmivo a skoro dosiahne jatočnú zrelosť a ukončí výkrm.

Tvorba mäsa veľmi úzko súvisí s rastom organizmu, preto stručne uvedieme základné pojmy, ako aj významné zákonitosti rastu a vývoja vtákov. Každý živý tvor prekonáva za svojho života vývojové procesy.
Vývoj je kratšie alebo dlhšie trvajúca reťaz tvarových a funkčných zmien, ktoré živá hmota a živé organizmy prekonávajú tak, že z jednoduchšieho stavu prechádzajú postupne do zložitejšieho stavu a tým nadobúdajú nové vlastnosti. Tieto zmeny, ktoré podmieňujú vývoj, majú kvalitatívny a kvantitatívny charakter.
Kvantitatívne zmeny zahrňujeme pod spoločný pojem rast, pri ktorom dochádza k deleniu a zväčšovaniu buniek, k tvorbe medzibunečných substancií, zvyšuje sa hmotnosť a objem tela hydiny, tým častí organizmu a telo ako celok rastie. Kvalitatívne zmeny predstavujú diferenciáciu tkanív a orgánov; v častiach tela a celom organizme prebiehajú súčasne zmeny postupne od vzniku zygoty až po dospelosť a smrť (ontogenéza - vývoj jedinca). U zvierat sa rozlišujú dve základné štádia vývoja - prenatálny - embryonálny rast od zygoty po vyliahnutie mláďaťa) a postnatálny - postembryonálny rast (od vyliahnutia mláďaťa po jeho smrť). Nové orgány sa tvoria len v embryonálnom období. V postnatálnom období už nové orgány nevznikajú, len sa vyvíjajú a rastú zo základov už utvorených v predošlých štádiách.
Základnou charakteristikou rastu je jeho dynamičnosť. Každá zložka živej hmoty, každá bunka sa zapája do nepretržitých chemických reakcií, ktorých výsledkom je kvantitatívne narastanie živej hmoty a ako následok sú kvalitatívne zmeny v bunke, tkanive, orgáne a celom tele.

Celý článok prof. Ing. Martina Halaja, CSc., emeritného profesora SPU v Nitre, je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 48.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down