05.12.2013 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zameranie podpory na citlivé sektory je správne

V predchádzajúcich týždňoch minister pôdohospodárstva predstavil agrárnej verejnosti návrh konkrétnej podoby Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 - 2020. Následne poskytol poľnohospodárom čas na jeho pripomienkovanie. K diskusii na túto aktuálnu tému sa pripájame aj my, a preto sme oslovili niektorých predstaviteľov poľnohospodárskej komunity s otázkou: Ako hodnotíte návrh MPRV SR ohľadom podporného systému, ktorý by sa mal na Slovensku uplatňovať v novom rozpočtovom období?

ANDREJ IMRICH, predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo:

„Uvedený koncept budúcej podpornej politiky schvaľujeme. Konečne je totiž zameraný na podporu živočíšnej výroby, kde sa vytvára najvyššia pridaná hodnota a generuje zamestnanosť. Teraz je otázkou ďalších rokovaní, ako presne budú nastavené pravidlá a jednotlivé parametre. Myslím si, že tým chovateľom, ktorí budú môcť poberať podpory na opatrenie dobré životné podmienky zvierat, nový systém pomôže. Žiaľ, nie každý chovateľ ošípaných to bude môcť využiť. Malo by sa myslieť aj na nich a hľadať formy, ako im pomôcť."

DANIEL MOLNÁR, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska:

Vzhľadom na potrebu podpory živočíšnej výroby zo strany štátu hodnotíme návrh podporného systému na najbližšie obdobie kladne. Očakávame, že zabezpečí stabilizáciu a postupný rozvoj chovu a spracovania hydiny na Slovensku tak, aby sa zvýšila naša sebestačnosť a potravinová bezpečnosť. Ako vieme zo zistení potravinových kontrolórov, slovenské potraviny, ktoré sú pod neustálou kontrolou, sú kvalitné a bezpečné. Naopak, dovozové potraviny sú často nekvalitné a sú spájané s mnohými škandálmi a problémami."

MARIÁN VARGA, prezident Ovocinárskej únie SR:

„Návrh predložený ministrom pôdohospodárstva chválime a podporujeme, a oceňujeme, že sme sa mohli podieľať na jeho príprave. Treba si ale uvedomiť, že opatrenia v ňom obsiahnuté sa začnú uplatňovať až v roku 2015, respektíve 2016. Z pohľadu podpory značnej časti pestovateľov ovocia však nie je vyriešený rok 2014. „Staré“ podpory v rámci agroeinveronmentu a integrovanej produkcie už nie sú a nové ešte nebudú. A bez týchto podpôr to budú mať ovocinári veľmi ťažké a do toho roku 2015 – 2016 nemusia vydržať."

IGOR MANCEL, predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska:

"Najdôležitejšou súčasťou podporných programov je podpora pestovania hrozna, v rámci programu integrovanej produkcie. Vinohradníci, ktorí nemôžu počítať s touto formou podpory, sa stávajú prakticky nekonkurencieschopnými voči tým, ktorí ju majú. Rozdiely medzi nami a našimi susedmi sú hrozivé. Do programu integrovanej produkcie je na Slovensku zaradená asi polovica obrábaných viníc, kým v Rakúsku to je 80 - 90 percent. Doba trvania programu podpory integrovanej produkcie bola stanovená na 5 až 7 rokov, čo v SR znamená 5 a niekde inde 7. Táto otázka je momentálne predmetom intenzívneho rokovania medzi samosprávou a ministerstvom.“

Viac sa dočítate v 49. čísle Roľníckych novín.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down