31.03.2022 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zhodnotenie kvality trávnych porastov v chove oviec

Chov oviec sa valašskou kolonizáciou rozšíril do vyššie položených oblastí Slovenska. Salašnícka forma hospodárenia priniesla zmenu v oblasti obhospodarovania pôdy a chovu oviec. Zameranie chovu si vyžiadalo formu celosezónneho letného pasenia.


Niekoľkomesačný pobyt pastierov so stádom na odľahlých pasienkoch predstavoval jednu zo základných čŕt valaského chovu oviec, odlišujúcu ho od nížinného roľníckeho chovu. Valaský chov oviec uprednostňoval produkciu mlieka. Spôsoby pastvy sa vyvíjali, rovnako aj zastúpenie chovaných plemien oviec. Pasúce sa stáda oviec, pastier a pastierske psy sa stali po mnohé storočia neodmysliteľnou súčasťou podhorskej krajiny.
V 90. rokoch klesla rozloha trvalých trávnych porastov (TTP) o 30 % pôvodnej rozlohy. V súčasnosti tvoria 850 600 ha z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. S poklesom výmery klesal aj stav chovaných oviec. Na začiatku 20. storočia sa na Slovensku chovalo cca 1 290 000 ks oviec. Stav oviec poklesol približne na tretinu vtedajších početných stavov a krajina tým zaznamenala súvisiaci pokles produkcie ovčieho mlieka.
Ovčie mlieko je hodnotná a pre ľudský konzum cenná potravina. U nás sa ovčie mlieko spracováva prevažne na ovčí hrudkový syr, ktorý je surovinou na výrobu bryndze. Význam ovčieho mlieka a z neho vyrobenej bryndze je pre zdravie človeka nenahraditeľný. Bryndza má teda nielen svoju obchodnú a výživovú hodnotu, ale aj hodnotu historickú a kultúrnu. Z historického hľadiska je jednou z mála potravinárskych výrobkov, ktorému možno bez váhania priradiť nefalšovaný slovenský pôvod. Podľa písomných záznamov, prvá bryndziareň bola zriadená v roku 1787 v Detve.
V posledných rokoch je trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v centre záujmu odbornej, ako aj laickej verejnosti. Udržanie súčasnej výmery poľnohospodárskej pôdy v podhorských a horských regiónoch Slovenska so zachovaním a podporením tradičného pasienkového chovu oviec by malo byť naším spoločným cieľom.

Viac sa dočítate v príspevku Ing. ZUZANY DUGÁTOVEJ a kol. - NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 14.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down