20.05.2022 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Žiadatelia by si mali skontrolovať plochy, na ktoré budú žiadať podpory

Žiadatelia o priame podpory by si mali skontrolovať v teréne plochy, na ktoré budú žiadať platby. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Po ostatnej aktualizácii systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov – LPIS sa totiž mnohým poľnohospodárom upravila výmera dielu pôdneho bloku.

PPA pripomína, že ak u žiadateľa o priamu podporu po aktualizácii LPIS prišlo k zníženiu výmery dielu pôdneho bloku, môže sa prostredníctvom mailovej adresy akt.lpis@apa.sk obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý danú požiadavku preverí a poskytne stanovisko k danému skutkovému stavu.  
      Platobná agentúra poznamenala, že kontaktovala žiadateľov, ktorých sa týka najväčší úbytok plôch. Týmto odporúča, aby postupovali podľa informácie, ktorú dostali. Zároveň odporúča poľnohospodárom a farmárom skontrolovať si svoje mailové schránky, či nedostali mail z adresy akt.lpis@apa.sk a aby reagovali na komplexnú informáciu o možnostiach prípravy ich žiadostí na rok 2022.
      PPA upozornila, že poskytla žiadateľom viac času na prípravu podkladov a predĺžila lehotu na predkladanie žiadostí o priame podpory do 31. mája 2022, pričom pôvodný termín bol 16. mája 2022.
      Posun termínu na podávanie jednotných žiadostí na rok 2022 zo 16. mája na 31. mája znamená podľa PPA aj posun ostatných termínov s tým súvisiacich. Termín na podanie jednotných žiadostí na rok 2022 s oneskorením bude do 25 kalendárnych dní, teda do 25. júna 2022. Keďže tento dátum pripadá na sobotu, bude termín posunutý na 27. júna.
      PPA dodala, že podanie jednotných žiadostí medzi 1. a 27. júnom má za následok zníženie sumy o 1 % za každý pracovný deň. Zároveň sa mení aj dátum na oznamovanie zmien jednotných žiadostí z 31. mája na 25. júna. Keďže tento termín pripadá na sobotu, bude posunutý na 27. júna 2022. Všetky dôležité informácie k tejto téme nájdu poľnohospodári na stránke www.apa.sk

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down