16.06.2023 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Žiadosti o poskytnutie dotácie na platby poistného je možné podať do 26.6.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala od 26. apríla 2023 v rámci Výzvy o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe 352 žiadostí v hodnote takmer 3 510 563 EUR.

Žiadosti môžu žiadatelia posielať do 26. júna 2023 pričom je dôležité, že tak môžu urobiť aj
v prípade, že ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov.
Žiadateľ si v žiadosti uvedie výšku ročného poistného a požadované poistné náklady na
základe poistnej zmluvy, príp. uvedie kvalifikovaný odhad, ak zmluvu ešte s poisťovňou
neuzavrel. Potvrdenie poisťovne o výške oprávnených nákladov, ako aj doklady o úhrade
poistného, realizované po podaní žiadosti do 30.09.2023, môžu žiadatelia do systému
ITMS2014+ vkladať do 6.10.2023 vrátane.
PPA prostredníctvom tejto výzvy poskytuje pomoc podniku pôsobiacemu v odvetí
poľnohospodárskej prvovýroby na platby poistného. V zmysle aktuálne platnej schémy môže
byť pomoc poskytnutá do 70% oprávnených nákladov na poistné. Alokácia na túto štátnu
pomoc je 8 miliónov EUR. Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára v systéme
ITMS2014+. Vyplnený formulár žiadateľ platobnej agentúre predkladá elektronicky (ak
štatutárny orgán disponuje platným KEP) alebo poštou s overenými podpismi štatutárneho
orgánu na adresu PPA.
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii
organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej
agentúry v Bratislave na poistne@apa.sk . Zároveň majú na www.apa.sk k dispozícii aj
prezentáciu, ktorá im pomôže vyplniť formulár.

PPA

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down