28.04.2020 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zmeny pri premiestňovaní hovädzieho dobytka z chovov

S účinnosťou od 1. apríla 2020 sa upravujú podrobnosti pre držiteľov hovädzieho dobytka pri premiestnení zvieraťa z chovu, v zmysle ktorých držiteľ zvieraťa, ktorý odosiela zviera z chovu, zasiela doklad o premiestnení hovädzieho dobytka priamo do centrálneho registra hospodárskych zvierat (CRHZ).

Uvedenou úpravou sa mení doterajšia prax, podľa ktorej pôvodný držiteľ zvieraťa zasielal doklad o premiestnení hovädzieho dobytka (HD) s odosielaným zvieraťom novému držiteľovi zvieraťa, ktorý následne zasielal doklad potvrdený obidvomi držiteľmi do CRHZ. Podľa platných pravidiel zasiela pôvodný aj nový držiteľ doklad o premiestnení HD do CRHZ samostatne.
Pôvodný držiteľ, ktorý odosiela zviera z chovu, vypĺňa, potvrdzuje a zasiela do CRHZ doklad o premiestnení HD - časť A. Nový držiteľ, ktorý prijíma zviera do chovu, vypĺňa, potvrdzuje a zasiela do CRHZ doklad o premiestnení HD - časť B. Na uvedenú zmenu upozorňujeme najmä držiteľov, ktorí zasielajú doklady o premiestnení HD do CRHZ poštovými službami.
V prípade držiteľov chovov HD, z ktorých sa zviera premiestňuje a ktorí formulár dokladu o premiestnení HD do druhého chovu vytvárajú len elektronicky cez portál prevádzkovateľa CRHZ v podobe súboru o premiestnení zvierat vygenerovaného softwarovou aplikáciou slúžiacou na vedenie evidencie zvierat v chove a ktorí tento súbor následne elektronicky zasielajú držiteľovi druhého chovu, sa ustanovenie § 7 ods. 2 vyhlášky č. 20/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov považuje za splnené už tým, že tento formulár elektronicky vytvorili cez uvedený portál.
V prípade držiteľov chovov HD, do ktorých sa zviera premiestňuje a ktorí formulár dokladu o premiestnení HD z iného chovu dostávajú len elektronicky cez portál prevádzkovateľa CRHZ v podobe vyššie uvedeného súboru o premiestnení zvieraťa, toto premiestnenie už len následne potvrdia cez aplikáciu CRHZ „Prístup farmára“, pričom sa tento súbor prevezme ako vygenerovaný doklad o premiestnení HD v systéme CRHZ, čím sa povinnosť chovateľa zasielať doklad o premiestnení hospodárskeho zvieraťa podľa § 37 ods. 2 písm. b) ôsmeho bodu zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. považuje za splnenú.
Cieľom uvedenej právnej úpravy je vyriešiť ťažkosti, ktoré vyplývali zo vzájomnej závislosti držiteľov HD pri splnení povinnosti oznámenia premiestnenia zvieraťa do CRHZ a pomôcť tak chovateľom znížiť porušenia pravidiel vo vzťahu k plneniu povinností právnych predpisov EÚ a SR o identifikácii a registrácii HD.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down