17.01.2014 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálnech olejov

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja prinesú od 1. marca tohto roku nové typy daňových subjektov. Zatiaľ čo doteraz fungoval jeden typ subjektu obchodujúceho s pohonnými hmotami, predajca pohonných látok, po novom budú subjekty rozdelené do troch skupín v závislosti od typu vykonávanej činnosti.

Ako priblížila hovorkyňa Colného úradu Prešov Renáta Kravcová, prvú skupinu tvoria distribútori pohonných látok, ktorí budú chcieť na daňovom území v rámci podnikateľskej činnosti distribuovať v daňovom voľnom obehu pohonné hmoty. Druhú skupinu budú tvoriť tzv. predajcovia pohonných látok, ktorí majú v úmysle predávať pohonné hmoty na konečnú spotrebu. Obe skupiny podnikateľov sú povinné požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu, respektíve povolenia na predaj v termíne do 31. 1. 2014.
Tretiu skupinu budú tvoriť tzv. spotrebitelia pohonných látok. Ide o osoby, ktoré na daňovom území nakupujú pohonné hmoty na vlastnú spotrebu a tieto skladujú v skladovacom zariadení s objemom 15-tisíc litrov a viac. Im vzniká povinnosť nahlásiť colnému úradu identifikačné údaje, druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tiež v termíne do 31. januára tohto roka.
Renáta Kravcová ďalej povedala, že hlavným cieľom novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja je sprehľadniť obchodovanie s pohonnými látkami, teda motorovým benzínom, naftou a LPG tak, aby boli pod kontrolou správcu dane od ich uvedenia do daňového voľného obehu až po ich predaj konečnému spotrebiteľovi.
Prechodné ustanovenia pamätajú aj na už existujúce daňové subjekty, ktorým sa umožní plynulý prechod na nový systém. Tí sú však povinní do 31. januára predložiť colnému úradu doklad preukazujúci, že ich skladovacie zariadenie spĺňa technické normy a že je vybavené overeným meracím zariadením. V prípade, že si túto povinnosť nesplnia, budú vyradení z evidencie.
Osobám, ktoré sú povinné požiadať o povolenie na distribúciu pohonných látok, resp. o povolenie na predaj pohonných látok a neurobia tak, colný úrad udelí pokutu vo výške 10.000 eur. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down