21.02.2021 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zomrel profesor Štefan Mihina

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 19. februára 2020 vo veku 70 rokov navždy odišiel dlhoročný vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky Technickej fakulty a predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Profesor Štefan Mihina sa narodil 11. júla 1950 v Bučanoch, okres Trnava. V roku 1973 ukončil štúdium v odbore mechanizácia poľnohospodárstva na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre a v  roku 1983 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. V roku 1993 získal titul docent v odbore technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesnícke výroby a v roku 1999 bol vymenovaný za profesora v odbore poľnohospodárska technika.

Jeho profesionálny život bol vyše 40 rokov spojený s Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre, kde pôsobil od roku 1974 ako výskumný a vedecký pracovník. Zastával funkciu vedúceho Laboratória automatizácie a elektronizácie živočíšnej výroby, vedúceho Odboru technológie chovu a etológie zvierat, riaditeľa Ústavu technológie zvierat a ekológie. V období rokov 1993 – 2005 bol zástupcom riaditeľa VÚŽV a v rokoch 2006 - 2007 stál na čele tejto inštitúcie. Po vzniku Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu Nitra sa stal štatutárnym zástupcom generálneho riaditeľa (2006 – 2007) a v období rokov 2007 – 2008 generálnym riaditeľom SCPV.

Od roku 1985 zároveň pôsobil ako externý vysokoškolský učiteľ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a od roku 2009 ako riadny profesor na Technickej fakulte SPU. Sedem rokov zastával post vedúceho Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF.

Vo svojej vedeckej práci sa špecializoval na výskum systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat so zreteľom na ich potreby a požiadavky životného prostredia. Bol  koordinátorom, zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom desiatok projektov.

Profesor Štefan Mihina aktívne pôsobil v mnohých významných odborných organizáciách a poradných orgánoch. Bol výkonným tajomníkom Združenia rezortných výskumných ústavov pre poradenstvo Agroservis (1991 – 1995), vedeckým sekretárom a riaditeľom Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (2002 – 2012). Od roku 2013 bol predsedom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. V roku 2020 bol zvolený za viceprezidenta Európskej únie pôdohospodárskych akadémií.

Bol členom Rady Vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, podpredsedom Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, členom Stálej komisie pre poľnohospodársky výskum v Bruseli. Pôsobil ako člen prezídia a viceprezident Európskej federácie pre výskum v chove hospodárskych zvierat, bol členom Európskej zootechnickej asociácie (EAAP), Americkej asociácie pre techniku v poľnohospodárstve a v biosystémoch (ASABE), vedeckej rady Slovenskej akadémie vied a i. Bol členom vedeckých rád slovenských univerzít, členom redakčných rád vedeckých a odborných časopisov.

Za zásluhy v oblasti vedy a techniky a rozvoj agrárneho sektora získal profesor Štefan Mihina viacero významných ocenení: Cenu ministra školstva za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky „Vedec roka 2010“, Zlatú medailu ministra pôdohospodárstva SR, Medailu Juraja Fándlyho, Čestné uznanie Slovenskej akadémie vied za rozvoj biologických vied, Medailu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Zlatú medailu Českej akadémie poľnohospodárskych vied, cenu Európskej zootechnickej asociácie a ďalšie.

Jeho ľudské príkladné dobro, vysoké a chytľavé pracovné nasadenie, nezištná profesijná i priateľská podpora, pochopenie a zmysel pre precíznosť, ktoré intenzívne rozdával v štedrých dávkach, nám navždy utkvejú v spojení s jeho menom. Štefan Mihina nám bude veľmi chýbať. Tak veľmi...

 

Česť jeho pamiatke!

(SPU)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down