12.02.2014 | 05:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zvýšiť zamestnanosť má do roku 2020 pomôcť 1,3 mld. eur z eurofondov

Zvýšenie zamestnanosti a mobility pracovnej sily sú jednými z kľúčových výziev vlády na nasledujúce programové obdobie. Z fondov Európskej únie (EÚ) by na to mala do roku 2020 dostať 1,3 miliardy eur.

Ako sa uvádza v návrhu Partnerskej dohody (PD) medzi SR a EÚ na najbližších sedem rokov, podiel pracujúceho obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov je v SR pod priemerom EÚ a posledné roky stagnuje okolo 65 %. Cieľom vlády je dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť na úrovni 72 %. Najväčší problém zamestnať sa majú mladí ľudia, starší občania a ľudia s nízkou kvalifikáciou. Miera dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku patrí s viac ako 9 % medzi najvyššie v EÚ, výraznú väčšinu dlhodobo nezamestnaných tvoria Rómovia.
Nízka úroveň pracovnej mobility v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ je podľa návrhu PD ovplyvnená najmä nízkou cenou práce, vysokými nákladmi na cestovanie a bývanie či nekvalitnými dopravnými službami. Najviac ľudí dochádza za prácou do Bratislavy a do väčších miest, vláda však očakáva rast pracovnej mobility v regiónoch susediacich so silnými ekonomickými centrami podporenými zahraničnými investíciami, ako sú Trnava, Žilina alebo Považie. Zdôrazňuje aj význam práce z domu, ktorá prispieva k lepšiemu zosúladeniu pracovného a osobného života.
Problémom analyzovaným v návrhu PD je aj nižšia miera zamestnanosti vo vidieckych oblastiach, vyplývajúca z nedostatočnej ekonomickej infraštruktúry a nízkej podnikateľskej hustoty. V roku 2012 bola na úrovni 17,8 % v porovnaní s celkovou 14-% nezamestnanosťou.
Okrem zvýšenia zamestnanosti a mobility pracovnej sily plánuje vláda aktivizovať ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, priniesť riešenia v oblasti starostlivosti o závislého člena domácnosti, ako aj podporiť začínajúcich podnikateľov a farmárov na vidieku. V rokoch 2007 až 2013 mala SR na projekty zamerané na zamestnanosť a sociálnu inklúziu vyčlenených 941 miliónov eur z fondov EÚ, z ktorých doteraz vyčerpala približne 61 %.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down