28.02.2013 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

1. zasadnutie Rady pre potravinárstvo MPRV SR

Dňa 22. februára 2013 sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, uskutočnilo 1. zasadnutie Rady pre potravinárstvo MPRV SR, ktorá bola zriadená dňa 19. novembra 2012 rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 3866/2012-820. Rada bola zriadená na základe podnetu zástupcov potravinárov a medzi jej úlohy patrí sledovanie a hodnotenie vývoja v oblasti potravinárstva, prerokovanie informácií o situácii v oblasti potravinárstva, či predkladanie návrhov na legislatívne zmeny v oblasti potravinárstva. Zástupcovia potravinárov na Slovensku privítali vytvorenie Rady pre potravinárstvo a veria, že prinesie efektívnu komunikáciu o problémoch, ktoré trápia potravinárov na Slovensku.

Na zasadnutí členom bola Rady pre potravinárstvo poskytnutá informácia týkajúca sa Koncepcie rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. Ďalej nasledovala prezentácia výsledkov úradných kontrol vykonaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou za rok 2012. V rámci bodu programu „Legislatíva v oblasti potravinárstva“ bol prezentovaný stav aktuálne prijatej a pripravovanej legislatívy ako je zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorým predmetom sú potraviny, novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a tiež právny predpis upravujúci odchýlky spotrebiteľského balenia neoznačeného značkou „e“. Bod programu „Rôzne“ obsahoval informácie týkajúce sa komoditných rád a Cenovej rady, prípravy Programu rozvoja vidieka pre roky 2014-2020, tiež stavu riešenia aktuálnych problémov v potravinárstve ako je bryndza a Spišská borovička.

V rámci diskusie zástupcovia potravinárov predniesli návrhy, ktoré by mali byť riešené na ďalšom zasadnutí Rady pre potravinárstvo, sú to napr. vyhodnotenie spoplatňovaných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy, nekalá reklama, privátne značky, vyhodnotenie uplatňovania zákona č. 362/2012 Z. z., či dovoz a vývoz určitých komodít.

(www.mpsr.sk)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down