28.02.2013 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

2. zasadnutie Cenovej rady MPRV SR

(Bratislava, 27. februára 2013) - Cenová rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes na svojom 2. zasadnutí zhodnotila plnenie úloh z 1. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 28.9.2012.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pristúpilo po 1. zasadnutí Cenovej rady k výkladu pojmov marža a prirážka (spracovateľská a obchodná), ako aj k výkladu metodiky výpočtu týchto ekonomických ukazovateľov. Cenová rada vzala výklad pojmov marža a prirážka a metodiku ich výpočtov na vedomie, odporučila ešte dopracovať vymedzenie pojmov a metodiku výpočtu týchto ekonomických ukazovateľov s tým, že táto metodika sa bude považovať za smerodajnú pri predkladaní materiálov o cenovom vývoji v jednotlivých sektoroch dodávateľského potravinového reťazca.

Na základe prerokovaných materiálov z Komoditných rád a diskusie k nim, Cenová rada odporučila ministerstvu riešiť vo svojej kompetencii problémy, o ktorých informovali jednotlivé Komoditné rady ministerstva.

Cenová rada sa venovala aj problematike zosúladenie štatistického zisťovania, čo je veľmi dôležité pre posúdenie cenového vývoja vždy v celom reťazci prvovýroby, spracovania a obchodu danej komodity. Preto Cenová rada odporučila pripraviť v spolupráci so Štatistickým úradom SR návrh metodiky štatistického sledovania základných ekonomických ukazovateľov každého článku dodávateľského potravinového reťazca pri základných potravinárskych výrobkoch, ako aj pokračovať v príprave návrhu na mesačné sledovanie a nahlasovanie priemerných spotrebiteľských cien vybraných potravín s rozdelením na potraviny dodávané tuzemským dodávateľom dodávané pod značkou dodávateľa a pod značkou obchodného systému a na potraviny dodané zo zahraničia. Cenová rada požiadala ministerstvo pri konečnom prerokovávaní týchto návrhov prizvať aj zástupcov MH SR a ZOCR SR a konečný návrh dopracovať o kvantifikáciu finančných dopadov z hľadiska prípadného zavedenia nového štatistického sledovania a kvantifikáciu dopadov na administratívnu zaťaženosť a na podnikateľskú sféru.

Cenová rada na základe výstupov z komoditných rád a hodnotenia cenového vývoja na trhu konštatovala, že:

  • v komodite mlieko sa neočakávajú výraznejšie zmeny v oblasti vývoja cien,
  • zvýšenie cien hydiny a hydinového mäsa súvisí so zvyšovaním cien kŕmnych zmesí, keď v medziročnom vývoji v decembri 2012 oproti rovnakému obdobiu minulého roka posilnili všetky odbytové ceny kŕmnych zmesí pre hydinu v rozpätí od 15,7 % do 17,3 %,
  • nie je dôvod na zvyšovanie cien pre spotrebiteľov v sektore obilnín a  výrobkov z nich,
  • neočakáva sa rast cien cukru,
  • v sektore ovocia a zeleniny bol rok 2012 poznačený suchom a tým nižšou úrodou, ktorá bola čiastočne kompenzovaná vyššou priemernou cenou,
  • trh s vínom je stabilizovaný,
  • zvýšenie cien hovädzieho a bravčového mäsa súvisí s medziročným nárastom kŕmnych zmesí, čo má priamy súvis s neúrodou obilnín na Slovensku a vo svete (medziročne posilnila priemerná odbytová cena kŕmnej zmesi pre hovädzí dobytok od 19,6 % do 45,6 %., odbytové ceny kŕmnych zmesí pre ošípané medziročne zdraželi od 20,5 % do 28,1 %),
  • ceny vajec sa podstatne zvýšili v marci a apríli 2012 v súvislosti s platnosťou novej legislatívy ohľadne úpravy chovov nosníc (nedostatok vajec napr. z Poľska, kde nebola splnená táto legislatíva) a priebežne rástli počas celého roka v súvislosti s medializovanými škandálmi okolo nekvalitných a nebezpečných vajec z dovozu a teda v dôsledku zníženej ponuky. Medziročne boli voľne ložené vajcia drahšie o 10,4 % (S) až 40,1 % (XL). Ceny balených vajec o 6,6 % (M v 6-ks bal.) až 18,4 % (L v 6-ks bal.),
  • ceny zemiakov vzrástli v dôsledku zníženej úrody a vypredania národných zásob a budú mierne narastať do novej úrody nových zemiakov.

Ďalej Cenová rada požiadala Štatistický úrad SR o preverenie možnosti štatistického sledovania spotrebiteľských cien vín,  odbytové ceny cukru kryštálového v 1 kg balení a o preverenie možností rozšírenia štatistického sledovania spotrebiteľských cien okrem jabĺk aj ďalších druhov ovocia mierneho pásma.

Vzhľadom na opakujúce sa podozrenia o existencii podvodných obchodov v rámci predaja cukru z Maďarska na Slovensko požiadala Ministerstvo financií SR o pokračovanie v daňových kontrolách.

(www.mpsr.sk)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down