11.04.2023 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

AGRION: seminár o prevádzke v premávke I.

AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR, organizovalo dňa 14. marca odborný seminár s názvom Prevádzka pôdohospodárskych strojov v cestnej premávke. V nitrianskom hoteli Mikado sa zišli zástupcovia zástupcovia Ministerstva dopravy, Ministerstva vnútra, výrobcov a dovozcov techniky, aby oboznámili odbornú verejnosť s problematikou legislatívy schvaľovania a používania pôdohospodárskej techniky v cestnej premávke v Slovenskej republike.

V úvode podujatia sa slova ujal Ing. Ľubomír Moravčík, PhD., riaditeľ Štátneho dopravného úradu (Ministerstvo dopravy SR), ktorý sa vo svojej prezentácii venoval téme schvaľovania pôdohospodárskych vozidiel. Účastníkom semináru podal informácie o členení vozidiel do jednotlivých kategórií, typových schvaľovaniach vozidiel, povoľovaní dopredajov vozidiel, jednotlivých schválení vozidiel, či povoleniach dočasnej prevádzky neschválených jednotlivých vozidiel.

Dopredaje

Z úvodnej prezentácie zaujala najmä téma povoľovania dopredajov vozidiel. „Vozidlom ukončenej série je vozidlo tvoriace súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôžu uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať ani uviesť do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo schválené. Nové vozidlá zhodné s typom vozidla, ktorého schválenie už stratilo platnosť, možno uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke len na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu,“ konštatuje Ing. Ľ. Moravčík. Pre každé vozidlo ukončenej série je podľa jeho vyjadrenia výrobca, alebo zástupca výrobcu povinný pri vydaní a vystavení dokladov zaznamenať do osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla informáciu, že ide o vozidlo ukončenej série.

Výrobcovia alebo zástupcovia výrobcov, ktorí v čase pred 30. 9. 2022 mali platné vnútroštátne typové schválenie vozidla kategórie PS (platný základný technický opis vozidla ZTO) a toto schválenie stratilo platnosť dňom 30. 9. 2022, si podľa § 14 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. v nadväznosti na článok 39 č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (ďalej len „nariadenie (EÚ) 167/2013“), môžu v rámci limitov vozidiel ukončenej série podať návrh na povolenie evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla (ďalej len „povolenie“), ktorého vnútroštátne typové schválenie vozidla už nie je platné. Dopredaj takýchto vozidiel môže byť vykonávaný do 30.9. 2024.

Pre domácich majstrov riaditeľ pripomenul možnosť schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Jedná sa o vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (tzv schválenie na F-kové značky, ktorých platnosť je 10 rokov) a po domácky vyrobené vozidlá, ktoré neboli komerčne vyrobené, alebo komerčne vyrábané vozidlá vyrobené pred 1 júlom 2009.

Doklady vozidiel, evidencia a inventarizácia „Osvedčenie o evidencii časti II (ďalej len „OE časť II“) alebo technické osvedčenie vozidla (ďalej len „ TOV“ sa vystaví podľa zodpovedajúceho a platného osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení EÚ vozidla, uznaní vnútroštátneho typového schválenia vozidla alebo uznaní typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla.

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down