09.06.2020 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrorezort hľadá nového riaditeľa Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič.

BRATISLAVA. "Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je aj príprava stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku," informoval Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.
"Od nového šéfa najvýchodnejšieho štátneho podniku sa očakávajú manažérske, riadiace a organizačné schopnosti. Ďalej znalosti z lesníckej politiky SR, znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu a znalosť problematiky financovania, s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo," priblížil požiadavky na nového riaditeľa s tým, že uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne dvojročnú prax v riadení organizácie v oblastiach lesnícko–drevárskej, lesného hospodárstva alebo ochrany prírody a krajiny.
Ako ďalej Hrežík uviedol, rovnako dôležitou je tiež znalosť súčasných podmienok štátneho podniku LPM Ulič a znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k podniku. Vítanou má tiež byť znalosť anglického jazyka a skúsenosť s krízovým riadením. Návrh stratégie a koncepcie rozvoja podniku v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR má uchádzač vypracovať s ohľadom na krátkodobý, strednodobý a dlhodobý horizont. Uchádzači môžu prihlášky zasielať do 18. júna, bližšie informácie nájdu na internetovej stránke MPRV SR.
LPM Ulič bol založený zakladacou listinou MPRV SR v roku 1988. Výrobné zameranie štátneho podniku je v poľnohospodárskej výrobe, lesníctve a spracovaní drevnej suroviny. Aktuálne LPM Ulič hospodári na lesnom a poľnohospodárskom pôdnom fonde s rozsahom 24.759 hektárov, pričom sa takmer celé obhospodarované územie podniku nachádza na území Národného parku Poloniny. Podnik zamestnáva priamo 192 pracovníkov a ročne spolupracuje s ďalšími 50 až 70 živnostníkmi v rámci dodávateľsky poskytovaných služieb, čo z neho robí strategického zamestnávateľa v regióne.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down