29.11.2017 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrorezort pripravil historicky prvú koncepciu rozvoja poľovníctva v SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vypracovalo materiál, ktorý na Slovensku absentoval. Koncepcia rozvoja poľovníctva pokrýva chov, zušľachťovanie, lov, ochranu a zachovanie genofondu voľne žijúcej zveri a formuluje strategické ciele až do roku 2030. Informoval o tom hovorca MPRV SR Vladimír Machalík. Agrorezort predložil koncepčný materiál na stredajšie rokovanie vlády, ktorá ho schválila.

BRATISLAVA. Podľa ministerstva je poľovníctvo súčasťou kultúrneho dedičstva, aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia. Nemožno ho teda zúžiť len na lov zveri a získavanie trofejí a už vôbec nemá byť len výsadou bohatých. Prostredníctvom koncepcie chce agrorezort zabezpečiť ochranu a zachovanie voľne žijúcej zveri, rozvoj poľovníctva ako prirodzenej súčasti života na vidieku.       Cieľom koncepcie je podľa Machalíka posilnenie verejného záujmu poľovníctva. Úlohou poľovníctva je totiž aj udržanie populácií všetkých druhov zveri v priaznivom stave, ochrana biotopov, zdravia občanov, zabránenie šírenia zoonóz, teda infekcií prenášaných zo zvieraťa na človeka. Ďalším cieľom je eliminácia dopravných kolízií so zverou či ochrana majetku a eliminácia škôd spôsobených zverou. V tomto zmysle je úloha poľovníctva dôležitým prostriedkom dopomáhajúcim k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia.       Materiál komplexne pokrýva všetky oblasti poľovníctva, od jeho riadenia, cez poľovné revíry a ich užívanie, hlavné druhy zveri, poľovnícke plánovanie, ochranu genofondu zveri, zlepšovanie životného prostredia zveri, škody spôsobené zverou a na zveri až po ostatné aktivity poľovníctva ako napríklad poľovnícka kynológia, sokoliarstvo, ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, pytliactvom či plašením.       Dôležitou súčasťou koncepcie je podľa Machalíka aj práca s verejnosťou. Dokument zároveň formuluje základné strategické zámery a ciele v oblasti poľovníctva v časovom horizonte rokov 2017 až 2030, ako aj opatrenia na ich dosiahnutie. A to tak, aby vo verejnom záujme bolo zabezpečené trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri, a aby sa poľovníctvo zároveň rozvíjalo ako prirodzená súčasť života na vidieku.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down