Agrorezort vníma zrušenie systému kvót na cukor veľmi citlivo

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vníma zrušenie systému kvót v cukrovarníckom sektore, ktoré platilo od roku 2004, veľmi citlivo. Uviedol to pre TASR Michal Feik z MPRV.

BRATISLAVA. Kvóty pridelené každému členskému štátu predstavovali podľa neho výrobné limity pre potravinárske využite. Z celkovej kvóty EÚ na úrovni 13,529 milióna ton (t) cukru bolo Slovenskej republike od roku 2010 pridelená kvóta na výrobu cukru vo výške 112.319,5 t a na izoglukózu vo výške 68.094,5 t. „Je potrebné uviesť, že kvóty nezohľadňovali vlastnú spotrebu jednotlivých členských štátov, spotreba cukru SR bola v priemere 190.000 t ročne za obdobie rokov 2011 až 2016,“ informoval.       Množstvá presahujúce pridelené kvóty, bolo nutné vyviezť do tretích krajín, použiť na priemyselné spracovanie, zničiť, vyviezť do najvzdialenejších regiónov, alebo sa dali tieto množstvá preniesť do ďalšieho hospodárskeho roka. Zrušením kvót po 30. septembri 2017 môžu veľkí hráči v sektore (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), ktorí už aj v kvótovom režime vyrábali značné množstvo mimo kvóty (Francúzsko 1,3 milióna t, Nemecko 890.000 t, Poľsko 645.000 t), ohroziť vnútorný trh EÚ.       Ďalším aspektom je zrušenie kategórie mimokvótového cukru z dôvodu postupného vyrovnania sa európskej ceny cukru so svetovou cenou. „Môžeme očakávať existenčný problém na strane priemyselných spracovateľov (výroba penicilínu a aminokyselín), ktorí z ročnej produkcie Slovenska využívali 25.000 až 30.000 t ročne,“ poznamenal.       V neposlednom rade sa zrušením kvót zruší aj minimálna cena za cukrovú repu vo výške 26,29 eura/tonu, v dôsledku čoho narastá riziko na strane pestovateľov. Dovozné clá naďalej budú ochranným prvkom pred produkciou mimo EÚ, treba však pripomenúť snahu EÚ o zabezpečenie dovozu pre Brazíliu a pre určité rozvojové krajiny.       Je zrejmé, že sa zvýši konkurenčný tlak medzi jednotlivými členskými štátmi, očakávanie EÚ je, že sa zvýši export zo súčasných 1,35 milióna t na viac ako 2 milióny t do krajín mimo EÚ (nebude už platiť obmedzenie 1,35 milióna ton ročne podľa dohody WTO) a zníži sa import vďaka nárastu produkcie EÚ. V prípade izoglukózy sa očakáva nárast produkcie zo súčasných 700.000 t na 2,8 milióna t ročne.       Výmera cukrovej repy v roku 2017 je podľa predbežných zisťovaní 22.500 hektárov (ha), čo je mierny, 5-% nárast oproti vlaňajšiemu roku. Úroda je vďaka nepriaznivým klimatickým podmienkam odhadovaná na nižšej úrovni (50 až 55 ton/ha), v porovnaní s vlaňajšou rekordnou úrodou vo výške 70,15 ton/ha.       Situáciu podľa Feika komplikujú nerovnaké systémy podpôr v jednotlivých členských štátoch a prepojenosť cukrovarníckych podnikov. Skoro 90 % výroby cukru v EÚ ovláda 9 najväčších spoločností.       „Nastáva teda obdobie, keď sa trh s cukrom v EÚ zliberalizuje a bude na každej členskej krajine, aký vhodný mechanizmus nájde na to, aby dostatočne efektívne a dôstojne podporila svojich pestovateľov a spracovateľov tak, aby boli konkurencieschopní na trhu EÚ, čo určite nebude jednoduché. V krajinách, ktoré sú najväčšími pestovateľmi a spracovateľmi cukrovej repy v EÚ, môžeme vidieť, že sa na túto zmenu pripravujú. V hospodárskom roku 2017/2018 bol zaznamenaný najväčší nárast pestovateľských plôch v Poľsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, Belgicku, Francúzsku aj Nemecku. Spolu so zvyšujúcou sa výrobou ale dochádza v rámci EÚ k znižovaniu spotreby bieleho cukru, preto budú v budúcnosti úspešní tí, ktorí si budovali obchod a partnerov mimo hraníc EÚ,“ doplnil Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *