09.11.2015 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrotechnické opatrenia proti škodcom

Na jeseň sa vykonávajú mnohé agrotechnické opatrenia, ktoré okrem svojich prvoradých cieľov vytvoriť priaznivé podmienky pre úspešný rast a vývoj pestovaných rastlín, môžu výrazne ovplyvniť aj výskyt škodcov a tak zvýšiť, alebo naopak znížiť ich škodlivosť.

K významným agrotechnickým opatreniam, ktoré vykonávame na jeseň patria: zber úrody a jej správne uskladnenie, obrábanie pôdy, sejba, hnojenie a ničenie burín. Pravda, v tomto období rozhodujeme aj o ďalších opatreniach, ktoré tiež zaraďujeme do agrotechnických metód ochrany ako sú: výber stanovišťa, výber odrody alebo hybridu, osevný postup, priestorová izolácia.

Zber a skladovanie

Zber a následné uskladnenie poľnohospodárskych produktov je jedno z dôležitých agrotechnických opatrení, ktoré významne ovplyvňujú ich kvantitu a kvalitu. Na základe poznania bionómie škodlivých činiteľov, môžeme využiť zber plodiny s cieľom prerušiť vývojový cyklus určitého škodcu resp. patogéna, prípadne skrátiť obdobie jeho škodlivosti. Zber je najvhodnejšie vykonať v čase technologickej zrelosti zberanej plodiny, alebo čo najskôr po dozretí. Zber v neskoršom termíne, alebo dlhotrvajúci zber, spôsobuje zvýšenie strát na úrode a negatívne ovplyvňuje rozmnoženie mnohých oligofágnych a polyfágnych škodlivých činiteľov.

Kvalitný a bezstratovo vykonaný zber je dobrým preventívnym opatrením, ktoré obmedzuje rozmnožovanie mnohých škodcov a patogénnych organizmov.

V mnohých prípadoch je dôležitým opatrením odstránenie pozberových zvyškov, na ktorých sa živia a prežívajú mnohí patogénny a niektorí živočíšny škodcovia. Po zbere úrody môže molička kapustová prežívať, alebo prezimovať na rastlinných zvyškoch. Odstraňovanie rastlinných zvyškov je preto významným ochranným opatrením.

Podmienky a spôsob skladovania jednotlivých poľnohospodárskych produktov sú dôležité pre zachovanie množstva a kvality získanej úrody a obmedzenie strát pri skladovaní vplyvom rôznych škodlivých činiteľov. Zdravotný stav produktov počas skladovania ovplyvňuje najmä teplota a relatívna vlhkosť vzduchu. Napríklad dodržiavaním noriem minimálnej vlhkosti a teploty obilia a vzduchu je možné uskladnené obilie ochrániť pred niektorými skladovými škodcami (roztoče) a chorobami.

Kukurica

Včas vykonaný zber znižuje straty na úrode polyfágnymi škodcami, najmä rôznymi druhmi vtákov, hlodavcov, jeleňov, diviakov a iných. Zber treba vykonať v čase úplnej fyziologickej zrelosti. Skoré a stredne skoré hybridy je dôležité zberať v optimálnych termínoch, lebo meškaním môže dôjsť k poliehaniu rastlín, čím sa zvyšujú straty zapríčinené hlodavcami.

Rozdrvenie kukuričia po zbere kukurice je jedno z najstarších opatrení regulácie populačnej hustoty vijačky kukuričnej. V súčasnosti sa uskutočňuje kvalitným drvením a následným zaoraním. Orbu treba vykonať tak, aby na povrchu pôdy ostalo čo najmenej kukuričných zvyškov. Táto metóda má význam len vtedy, ak toto opatrenie urobia všetci pestovatelia v blízkom okolí. Vijačka kukuričná dobre lieta a vyhľadáva kukuričné porasty vzdialené aj niekoľko kilometrov.

Po zbere kukurice je dôležité jej vysušenie, aby sa obmedzil výskyt a rozšírenie rôznych patogénov: Fusarium graminearum, Fusarium moniliforme, Penicillium spp., Aspergillus spp.).

Cukrová repa

Porasty cukrovej repy s poškodenými listami od húseníc druhej generácie mory kapustovej a psoty repovej by sa mali zberať čo najskôr, aby sa zabránilo vyšším stratám. Podobne je to aj v prípade poškodenia koreňov cukrovej repy hlodavcami a repnou koreňovou voškou. Aj v tomto prípade sa odporúča začať zberať repu na poliach, kde je najväčšie napadnutie. Skorý zber cukrovej repy, ktorá bola napadnutá repnou koreňovou voškou predstavuje jeden z najčinnejších spôsobov zníženia strát na úrode.

Veľké množstvo buliev, ktoré ostanú na poli po zle urobenom zbere, napomáha rozmnožovaniu škodcov, ako sú atomária repová, voška maková, ryhovec repový a repná koreňová voška. Na pozberových zvyškoch uvedení škodcovia úspešne prezimujú a na jar sa na nich živia.

Obrábanie pôdy

Každé obrábanie pôdy vplýva viac alebo menej na redukciu rôznych vývojových štádií živočíšnych škodcov, burín a patogénov. Preto tieto opatrenia považujú mnohí odborníci za najvýznamnejšie pre ochranu pestovaných plodín. Efektívnosť prípravy pôdy vplýva na zníženie populačnej hustoty škodcu a závisí od spôsobu obrábania pôdy, druhu používaného náradia, hĺbky obrábania pôdy, termínu, kedy sa orba vykonáva a poveternostných podmienok počas obrábania.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down