12.03.2019 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu

Sejba predstavuje v pestovateľskej technológii všetkých poľných plodín veľmi významnú operáciu. Termín a kvalita jej vykonania zásadným spôsobom ovplyvňuje veľkosť a kvalitu výslednej úrody. Chyby a nedostatky pri zakladaní porastov sejbou sú v podstate ťažko napraviteľné.

V ostatných rokoch sa problematike presnej sejby začína venovať pozornosť pri zakladaní porastov viacerých plodín, a nejedná sa len o tie širokoriadkové. Táto skutočnosť sa premieta aj do výslednej ekonomiky ich pestovania. V rámci cieleného plošného rozmiestnenia semien je potrebné dodržať spon (organizáciu) budúceho porastu, ktorý je určený spôsobom sejby. Z tohto dôvodu kladieme stále vyššie požiadavky nielen na rovnomernosť rozmiestnenia osiva v riadku, ale aj dodržiavanie hĺbky sejby. Pri presnom výseve sa semená plodín vysievajú do riadkov v pravidelných (cielených) vzdialenostiach, čím sa vylúči potreba práce na mechanickú redukciu počtu vzídených rastlín. Pri presnom výseve sa podstatne znižuje aj potreba osiva na hektár (približne o 50%).

V záujme zlepšenia kvality presnej sejby sa používa kalibrované, obrusované a obaľované osivo. Sejačky na presný výsev môžu byť vybavené prídavnými zariadeniami, ako je aplikátor priemyselných hnojív, alebo aplikátor mikrogranulovaných pesticídov.

Na súčasné sejačky sú kladené vysoké požiadavky aj v oblasti vysokých výkonov a kvality práce. Konštruktérmi boli preto vyvinuté nové typy výsevných pätiek, systémy ich plnenia osivom, kontroly sejby, zahlbovania a ukladania osiva do stanovenej hĺbky. Nové technické riešenia umožňujú zakladať porasty na plochách s veľkým množstvom pozberových zvyškov, po medziplodinách i priamo do nepripravenej pôdy. Pri dnešných vysokovýkonných sejačkách so širokým pracovným záberom je samozrejmosťou elektronické signalizačné zariadenie. Toto elektronické zariadenie sleduje kvalitu sejby, informuje o množstve osiva vo výsevnej skrini ako aj o ďalších parametroch sejby, ktoré je možné preniesť do počítača a následne s nimi pracovať počas celej vegetácie.

Spôsoby sejby

Ukladanie osiva do riadkov môže byť riešené jednokotúčovými výsevnými pätkami, ktoré sú umiestnené šikmo na smer riadkov. Pri sejbe odsúvajú časť pozberových zvyškov nabok, časť prerezávajú a umiestňujú osivo do pôdy. Musia byť v dobrom technickom stave, aby bola slama prerezávaná a nie zatláčaná do ryhy, pretože v opačnom prípade by potom osivo nemalo kontakt s pôdou, naberalo by vlhkosť až po daždi a porast by vzchádzal nerovnomerne.

Pri ďalšom spôsobe sejby sa používajú podrezávacie radličky, ktoré nadvihnú pôdu spolu so zvyškami a osivo je ukladané pod širokú vrstvu pôdy rozptýlené v pásiku. Pôdu na povrchu po sejbe následne upravia zavlačovače a zatláčacie valčeky.

Tretí spôsobom sejby je vytváranie rýh úzkymi dlátovitými výsevnými pätkami. Základnou podmienkou ich použitia je dokonalé rozptýlenie pozberových zvyškov na pozemku. Po sejbe ostáva povrch pozemku jemne profilovaný (hrebeňovitý) čo má význam pri protieróznej ochrane územia, ale aj pri zásobovaní klíčencov vodou. Vyvýšené kopčeky pôdy v noci ochladnú a ráno sa na nich vyzráža rosa, ktorú môžu využiť mladé rastlinky na štart vegetácie.

                                          Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

                                   Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down