28.03.2023 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aj štvorkolesový pohon má svoje zvláštnosti

Pred polstoročím bol štvorkolesový pohon doménou terénnych automobilov a traktorov so zalamovacím rámom s tzv. kĺbovým riadením a rovnakými rozmermi predných a zadných kolies. V súčasnosti traktory so štvorkolesovým pohonom majú dominantné postavenie, dokonca štvorkolesový pohon sa stal atraktívny aj na osobných automobiloch. V tejto súvislosti bude iste účelné spomenúť, že pre štvorkolesový pohon automobilov sa zaužívalo označenie 4x4, pre traktory 4K4, v súčasnosti sa prechádza na jednotné označenie 4WD resp. FWD, ktoré je odvodené od začiatočných písmen anglického názvu Four Wheel Drive. Pre štvorkolesový pohon automobilov spravidla každý výrobca používa svoje vlastné označenie napr. Quattro, Synchro, 4matic a ďalšie.

Štvorkolesový pohon má svoje špecifiká Aj keď štvorkolesový pohon automobilov a traktorov má relatívne veľa spoločného, z konštrukčného hľadiska v tomto smere existujú určité a niekedy podstatné rozdiely. Tieto rozdiely sú podmienené samotnou funkciou traktora ako mobilného energetického prostriedku, určeného predovšetkým k ťahaniu pripojených poľnohospodárskych strojov a náradí. Prvou a snáď najvýznamnejšou zvláštnosťou traktora je rozdielne a v prevádzkových podmienkach značne premenlivé zvislé zaťaženie prednej a zadnej nápravy a teda aj zvislé zaťaženie jednotlivých kolies. Keď napríklad za traktor pripojíme cez zadný trojbodový záves nesené náradie o hmotnosti 3 tony, po zdvihnutí náradia do prepravnej polohy sa zadná náprava dodatočne doťaží o viac než 3 tony, pretože súčasne dôjde k odľahčeniu prednej nápravy traktora. Samozrejme, že k doťaženiu zadnej nápravy a k súčasnému odľahčeniu prednej nápravy dochádza aj pôsobením ťahovej sily, potrebnej na ťahanie pripojeného náradia, ale aj pri jazde samotného traktora do svahu. Napokon k doťaženiu zadnej nápravy dochádza aj pri prudkom rozbehu traktora a pri rýchlom zapnutí spojky a to zvlášť pri vysokých otáčkach motora. Vplyvom vyššie uvedených faktorov je dynamický polomer zadných kolies oproti menovitému polomeru niekedy menší aj o viac než 10 centimetrov, čo na obvode kolies predstavuje hodnotu vyše 30 centimetrov. Analogicky pri odľahčení prednej nápravy bude dynamický polomer predných kolies väčší, než menovitý, zodpovedajúci rozmerom pneumatiky. V súvislosti so štvorkolesovým pohonom je všeobecne známe, že z konštrukčného hľadiska sú traktory 4K4 so štandardným štvorkolesovým pohonom a s adaptovaným štvorkolesovým pohonom. Ako už bolo v úvode spomenuté, traktory so štandardným štvorkolesovým pohonom majú predné i zadné kolesá rovnakých rozmerov. Ďalšou charakteristickou konštrukčnou zvláštnosťou týchto traktorov je, že motor je vysunutý pred prednú nápravu, za účelom dosiahnutia jej vyššieho statického zaťaženia. Všeobecne platí, že statické zaťaženie prednej nápravy predstavuje cca 70 percent s celkovej tiaže traktora, takže zostávajúcich 30 percent pripadá na zadnú nápravu. Uvedené statické zaťaženie jednotlivých náprav je žiaduce z toho dôvodu, aby sa po pripojení vzadu neseného náradia dosiahlo približne rovnaké dynamické zaťaženie prednej i zadnej nápravy. Statické a dynamické zaťaženie nápravČo sa týka statického i dynamického zaťaženia náprav odlišná situácia je pri traktoroch s adaptovaným štvorkolesovým pohonom. Konštrukcia týchto traktorov je odvodená z pôvodných štvorkolesových traktorov s pohonom zadných kolies (4K2), ktorých statické zaťaženie prednej nápravy predstavuje iba 30 percent z celkovej tiaže traktora a ostávajúcich 70 percent pripadá na zadnú nápravu. Tieto traktory mali už v minulosti umiestnené prídavné závažia v zadných kolesách, zatiaľ čo vpredu spravidla pridávané závažia neboli a v prípade, že boli, tak len za účelom zvýšenia pozdĺžnej stability traktora a zlepšenia smerovej ovládateľnosti, najmä pri práci s neseným náradím. Aby sa po adaptácii štvorkolesového pohonu zabezpečil účinný pohon predných kolies, je potrebné prednú nápravu dodatočne doťažiť a súčasne k tomu použiť aj väčší rozmer predných kolies, samozrejme vzhľadom na únosnosť použitých pneumatík. Za účelom intenzívneho doťaženia prednej nápravy niektoré traktory majú namontované až 3 sady prídavných závaží.

prof. Ing. Anton ŽIKLA, CSc.

doc. Ing. Ján KOSIBA, PhD.

SPU v Nitre

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down