27.01.2023 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?

Pod týmto názvom sa v decembri 2022 uskutočnil v Mojmírovciach tradičný odborný seminár pestovateľov zeleniny, ovocia, zemiakov, viniča a výrobcov vína, zástupcov obchodu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu Slovenskej republiky (ZZZ SR), Ovocinárskej únie SR (OÚ SR), Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS), Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska (CVVS) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Cieľom podujatia bolo zhodnotiť aktuálny stav v jednotlivých oblastiach špeciálnej rastlinnej výroby (ďalej ŠRV) kontexte novej SPP na roky 2023 - 2027. Podujatie sa konalo pod záštitou a za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana.

Podujatie otvoril a diskusiu k nastoleným témam viedol Ing. Jozef Šumichrast, PhD., predseda ZZZ SR.

Kľúčové závlahy

Ing. Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska skonštatovala,  že na Slovensku pestovatelia zeleniny a ovocia naďalej znižujú pestovateľské výmery. Dôvodom sú dlhodobo nevhodné podmienky, vysoké náklady na výrobu ako aj neisté obchodné vzťahy. Plus ŠRV je náročná na ľudskú prácu, ktorej je nedostatok. Skonštatovala, že v roku 2022 bola štátna pomoc pre tieto sektory veľmi významná. Ocenila pripravovanú výzvu na závlahy, o ktorú je zo strany pestovateľov záujem, avšak na druhej strane tí pestovatelia, ktorí už podali projekty, by mali vedieť či majú projekty podať znovu, resp. mali by vedieť či budú úspešní alebo nie. Za problém považuje certifikáciu GlobalGap, ktorá podľa H. Patasiovej už nie je v EÚ vyžadovaná, avšak u nás sa jej ešte stále niektoré obchodné reťazce domáhajú. Uviedla, že na Slovensku máme Štátnu veterinárnu a potravinovú správu a ÚKSÚP, ktoré vykonávajú dohľad nad procesmi v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe, preto certifikáciu GlobalGap považuje H. Patasiová za duplicitnú pričom predstavuje náklady pre pestovateľov navyše. 

V druhej časti zhodnotila podmienky pestovania zeleniny v uplynulom roku v jednotlivých regiónoch Slovenska. Spoločným menovateľom sú nefunkčné, resp. zastarané závlahové systémy, niekde chýbajúce skladové kapacity. Kvôli extrémnemu suchu tam, kde využívali na zavlažovanie studne – tieto v mnohých lokalitách vyschli, dokonca aj niektoré vodné toky (napr. v okrese Veľký Krtíš), zavlažovanie sa tak stalo veľmi problematické.

H. Patasiová upozornila aj na veľkú byrokraciu v súvislosti s legalizáciou studní, pričom pestovatelia poukazujú na zhoršenú komunikáciu so Slovenským vodohospodárskym podnikom. V prípade končiacich sa nájomných zmlúv na odber vody, resp. spravovanie zabudovaných závlah, je predpoklad, že cena vody sa bude zvyšovať, takže pestovatelia uvažujú o znižovaní výmer zeleniny alebo o úplnom zrušení jej pestovania. 

ŠRV prioritou

Podľa Emila Macha, predsedu SPPK sú odborné združenia zeleninárov, ovocinárov, vinohradníkov a výrobcov vína  príkladné v aktivitách a iniciatívach pre ostatné zväzy v prvovýrobe.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down