14.02.2020 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku? (II.)

Pod týmto názvom sa v Mojmírovciach koncom novembra minulého roka uskutočnilo už tretie stretnutie pestovateľov zeleniny, ovocia, viniča a výrobcov vína, zástupcov obchodu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS), Ovocinárskej únie SR (OÚ SR) a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) s cieľom zhodnotiť aktuálny stav v jednotlivých oblastiach v kontexte s tvorbou nového Strategického plánu.

Kľúčové sektory

„Špeciálna rastlinná výroba je z pohľadu SPPK absolútnou prioritou,“ uviedol Emil Macho, predseda SPPK, zároveň ocenil spoločné úsilie Zväzov zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej únie Slovenskej republiky a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska presadiť svoje oprávnené požiadavky v novom Strategickom pláne. Jeho prípravu považuje E. Macho za kľúčovú pre najbližšie obdobie. Ubezpečil, že práve špeciálna rastlinná výroba – pestovanie ovocia, zeleniny, viniča a výroba vína a taktiež živočíšna výroba sú pre SPPK v novom Strategickom pláne prioritné sektory. „Príprava Strategického plánu musí byť v kontexte celoeurópskeho trendu uplatňovania enviromentálnej politiky, čo je z nášho pohľadu zásadné,“ dodal E. Macho.

Perspektívne možnosti špeciálnej rastlinnej výroby po roku 2021

„EÚ má ambíciu meniť existujúci systém SPP. Základ SPP budú tvoriť tri dôležité nariadenia – dôležité aj z pohľadu Slovenska. Prvým je Nariadenie o strategických plánoch, druhým je Horizontálne nariadenie a tretím Nariadenie o spoločnej organizácii trhu, ktoré s určitými zmenami bude pokračovať,“ uviedla Ing. Viera Baričičová, PhD., Odbor rastlinnej výroby, MPRV SR.

V prípade Strategického plánu sú pre Slovensko povinné tri sektory, ktoré musia byť zaradené: ovocie a zelenina, vinohradníctvo a vinárstvo a včelárstvo. „V rámci Strategického plánu by mali byť zaradené aj zemiaky,“ uviedla V. Baričičová, „čo je momentálne diskutabilné, t. j. či patria medzi zeleninu, alebo patria do kategórie poľné plodiny. Ich zaradenie do Strategického plánu musí byť zdôvodnené, pričom musíme vychádzať z analýzy nášho poľnohospodárstva.“ V prípade, ak budú zemiaky zaradené medzi tzv. ostatné plodiny, budú si pestovatelia zemiakov musieť vytvoriť celý systém, ako je tomu v sektore ovocia a zeleniny (organizácie výrobcov, schválený operačný program, operačný fond). Čo sa týka sektorových intervencií, v sektore ovocia a  zeleniny, ostávajú podmienky v podstate  rovnaké. Taktiež organizácie výrobcov, ciele sa nemenenia (plánovanie, organizácia produkcie, koncentrácia dodávok vo vzťahoch s odberateľmi,...). Všetky ustanovenia o organizáciách výrobcov sa presúvajú z Nariadenia č. 1308/2013 do Nariadenia o Strategických plánoch.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať výskumu

V. Baričičová upozornila na oblasti vedy a výskumu zamerané na zeleninu, ovocie, vinič a víno. Skonštatovala, že na Slovensku v týchto odvetviach chýba výskumná základňa., čo má negatívny dopad pre prax.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down