02.02.2021 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?

Pod týmto názvom sa na prelome novembra a decembra minulého roka uskutočnil v poradí štvrtý ročník odborného seminára pestovateľov zeleniny, zemiakov, ovocia, viniča a výrobcov vína, zástupcov obchodu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS), Ovocinárskej únie SR (OÚ SR) a Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) - tentoraz ako on-line seminár. Cieľom podujatia bolo zhodnotiť aktuálny stav v jednotlivých oblastiach špeciálnej rastlinnej výroby, hľadanie možností riešenia nastolených problémov a príprava novej SPP.

Hostí odborného seminára privítal Ing. Jozef Šumichrast, PhD., riaditeľ ZZZS, ktorý zároveň viedol diskusiu k nastoleným témam.

Za spoluorganizátora a hostiteľa podujatia sa v úvode  prihovorila Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Nitra: "Možnosť prepojenia agropotravinárskej praxe a akademického prostredia je často diskutovaná téma v spoločnosti, ale nie vždy je transformovaná do reality a vzájomne prospešnej spolupráce." Ako ďalej uviedla – „za dnešnej pandemickej situácie si domáci spotrebiteľ uvedomil, akú hodnotu majú pre neho potraviny vyrobené lokálnym výrobcom. Taktiež aký význam zohrávajú potraviny - ich dostupnosť, kvalita, čerstvosť a bezpečnosť v živote človeka.“

Podpora na národnej úrovni

„Nielen v špeciálnej rastlinnej výrobe, ale celkovo v prvovýrobe, na vidieku sa vedie veľa diskusií, ale väčšinou nevedú k zlepšovaniu podnikateľského prostredia, k rozvoju vidieka a poľnohospodárstva,“ uviedol Emil Macho, predseda SPPK. Skonštatoval, že za posledných 30 rokov od spoločenských zmien sa spotrebiteľ a celé poľnohospodárstvo veľmi zmenili. Ľudia prešli ku konzumnému spôsobu života a slovenskí poľnohospodári denno-denne čelia obrovskej konkurencii v rámci jednotného európskeho trhu a rovnako aj globálneho. Podľa E. Macha na Slovensku nie je problém množstvo zdrojov, ale spôsob akým sú rozdeľované. „Je to otázka viazaných platieb, systému nastavenia integrovanej produkcie, pričom nemenej dôležitá je podpora odbytových združení, bez ktorých sa do budúcnosti určite nepohneme,“ dodal, „s očakávaním, že budú vyčlenené investície do projektov v rámci špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.“ Čo sa týka národných politík a druhého piliera, financovanie, resp. vytváranie podmienok pre podnikanie a pôsobenie na vidieku ako takom - je to v prvom rade otázka zamestnávania, resp. nastavenia podmienok pri zamestnávaní v špeciálnej rastlinnej výrobe. Skonštatoval, že napriek posunu v tejto oblasti v polovici roka 2020, to bolo málo efektívne.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down