16.04.2018 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Akademik Emil Špaldon mal dlhý a plodný život

O niekoľko dní uplynie sto rokov od narodenia akademika Dr. h. c. Emila Špaldona. Vedec, vysokoškolský učiteľ, zakladateľ moderného slovenského obilninárstva prof., Dr., Ing., Dr. h. c. Emil Špaldon, DrSc., sa narodil sa 12. mája 1918 v početnej garbiarskej rodine v Čadci.

Po úspešnej maturite na reálnom gymnáziu v Žiline pokračoval v štúdiu v Prahe, kde absolvoval dva semestre štúdia matematiky na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity.

V rokoch 1936 -1939 študoval na Poľnohospodárskej a lesníckej fakulte Českého vysokého učenia technického. V rokoch 1939 - 1941 pokračoval v štúdiu na Poľnohospodárskej a lesníckej fakulte v Záhrebe, a diplom poľnohospodárskeho inžiniera získal na SVŠT v Bratislave v roku 1941.

Po ukončení vysokej školy pôsobil ako riaditeľ v Družstve pre pestovanie papriky v Pate a aktívne sa zapojil do riešenia pestovania a spracovania papriky na Slovensku.

Prvá vedecká monografia

Už v roku 1948 vyšla jeho prvá vedecká monografia pod názvom Koreninová paprika, ktorá v tom čase patrila medzi ojedinelé vedecké diela.

V roku 1946 získal titul doktora technických vied na ČVÚT v Prahe, a v roku 1947 sa ako 29-ročný stal najmladším vysokoškolským profesorom na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, kde pôsobil ako vedúci Katedry rastlinnej výroby. Túto funkciu zastával až do roku 1985.

Pod jeho vedením sa Vysoká škola poľnohospodárska, dnes Slovenská poľnohospodárska  univerzita v Nitre, stala uznávanou vedecko-pedagogickou inštitúciou nielen doma, ale aj v medzinárodnom kontexte.

V rokoch 1952 - 1958 bol dekanom Agronomickej fakulty, a v rokoch 1958 - 1966 bol rektorom VŠP Nitra. Počas jeho obdobia vo funkcii rektora sa uskutočnila výstavba moderného komplexu školy, ktorý od 60. rokov minulého storočia tvorí jednu z dominánt Nitry a bol vyhlásený za Národnú technickú pamiatku.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down