28.02.2023 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aké máme možnosti v morení osiva cukrovej repy

Na morenie osiva cukrovej repy sú každoročne výnimky v používaní moridiel pri mimoriadnych situáciách. Okrem klasických prípravkov proti chorobám a škodcom treba teda využívať aj prípravky na podporu zdravotného stavu, ktoré sa nanášajú na osivo morením.

Signalizačná správa

Spála repy

Chorobu vyvolávajú huby Pythium debaryanum, Aphanomyces laevis, Rhizoctonia, Fusarium, Phoma, Alternaria a celý komplex iných patogénovpretrvávajúcich v pôde a na zvyškoch napadnutých rastlín. Typickým prejavom napadnutia je zaškrcovanie hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a tým vädnutie listov až odumretie celej rastliny podobné spáleniu. V období vzchádzania sú rastliny repy najviac ohrozené pôdnymi patogénmi, po vytvorení pravých listov nebezpečenstvo spály obyčajne končí.

Najväčší vplyv na jej prepuknutie má nevhodná štruktúra pôdy, pôdny prísušok aj pH. Tieto faktory treba zlepšiť v prvom rade, čo nie je vplyvom klimatických podmienok vždy možné a vtedy zostáva poistkou ochrany vzchádzajúcich rastlín morenie osiva cukrovej aj kŕmnej repy proti hubovým chorobám vyvolávajúcim spálu repy. Konkrétne proti spále repy sú povolené na suché morenie a obaľovanie osiva biologické prípravky s obsahom oospór Pyhtium oligandrum Drechsler.

Atomária repová

Napadnutie repy chrobákmi atomárie repovejAtomaria linearis má podobné príznaky ako spála. Veľkosť imág je asi 1,2 milimetra. Na vzchádzajúcej repe sa živia vyhrýzaním hypokotylu, prípadne požerom korienkov. Korienkami buliev sa živia aj vyliahnuté larvičky. Po zakuklení sa liahnu nové chrobáky koncom leta, prezimujú a na jar nalietavajú na porasty repy. Preventívnou ochranou pred napadnutím je včasný výsev, dodržanie osevného postupu a vzdialenosti parciel s repou.

Insekticídne moridlá vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určené na morenie osiva cukrovej repy proti drôtovcom (larvy kováčikov) a atomárii repovej obsahujú účinnú látku syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok obsahuje účinnú látku tefluthrin patriacu podľa IRAC do skupiny 3, podskupiny 3A. Pre zabránenie vzniku rezistencie aplikujte prípravok v súlade s platnou etiketou. Odporúča sa striedať insekticídy na báze pyrethroidov s inými insekticídmi s odlišným mechanizmom účinku. Počas jedného vegetačného obdobia je odporúčaná iba jedna pôdna aplikácia prípravku na báze tefluthrinu, alebo prípravkov na báze pyrethroidov. Ak je potrebná ďalšia aplikácia insekticídu do pôdy, potom sa odporúča použiť insekticíd s odlišným mechanizmom účinku. Aplikácia foliárneho insekticídu na báze pyretroidu sa neodporúča na kontrolu dospelcov toho istého hmyzu, ak bol aplikovaný do pôdy prípravok na báze tefluthrinu alebo iný pyrethroidný prípravok počas toho istého vegetačného obdobia. Každoročná pôdna aplikácia prípravku na báze tefluthrinu, alebo iných insekticídov na báze pyrethroidu na kontrolu škodcov na tom istom poli sa neodporúča. Rotácia plodín ako aj striedanie do pôdy aplikovaných insekticídov s rôznym mechanizmom účinku by mali byť uplatňované. Ak je prípravok aplikovaný v súlade s návrhom na etikete a návodom na použitie, je možné pestovať následné plodiny v rámci bežného osevného postupu bez obmedzenia.

Drôtovce, skočky a vošky

Drôtovce - larvy kováčikov (Elateridae)nepoškodzujú len vzchádzajúce rastliny požieraním korienkov, ale zavrtávajú sa aj do väčších buliev a spôsobujú ich hnilobu.

Skočky sú bežnými škodcami vzchádzajúcich rastlín. Škodia obžieraním lístkov mladých rastlín typickým dierkovaním. Ich početnosť býva taká obrovská, že dokážu úplne zožrať vzchádzajúce porasty, hoci sú to veľmi malé 1,5 až 2 milimetre dlhé chrobáky. Jediný spôsob ako predísť poškodeniu repy zostal postrek porastov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down