19.03.2024 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aké máme možnosti v morení osiva jarných olejnín

Základom prevencie chorôb jarných olejnín sú vhodná predplodina, odstup v pestovaní na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov, pestovanie odrôd s vyššou odolnosťou, správna agrotechnika, výsev zdravého neinfikovaného osiva a tiež podpora zdravotného stavu rastlín.

Signalizačná správa

Podpora zdravotného stavu

Pomocný prípravok sa používa k podpore zdravotného stavu a pre zvýšenie odolnosti rastlín proti hubovým chorobám prenosným osivom (pri morení a pri aplikácii postrekom). Aktívnou zložkou je kyselina poly-beta-hydroxy maslová (PHB). PHB a jej deriváty interagujú s receptormi rastlín, ktoré sa nachádzajú na povrchu rastlinných buniek a vedú k syntéze kyseliny salicylovej, veľmi aktívnej signálnej zlúčeniny. Salicylát imunizuje rastlinu proti chorobám a rastlinné tkanivá získavajú odolnosť voči širokému spektru patogénov (systémovo získaná rezistencia). Autorizovaný je do repky olejnej, maku siateho, slnečnice a sóje.

Možnosti morenia

Na mokré a suché morenie sóje proti hubovým chorobám lupiny a sóje sú na menej významné použitie povolené prípravky smikroskopickou hubou Pythium oligandrum, ktorá je účinnou látkou prípravku. Parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov.

Kombinované dvojzložkové fungicídne moridlo obsahuje účinné látky fluopicolide fluoxastrobin. Fluopicolide je účinná látka z chemickej skupiny benzamidov. Je účinná už v nízkych dávkach proti širokému okruhu húb z triedy Oomycetes (Phytomycetes), vrátane rodov Plasmopara, Pseudoperonospora, Bremia, Phytophtora a niektorých druhov Pythium. Pôsobí aj na huby z triedy Oomycetes, ktoré sú rezistentné k iným fungicídom. Na úrovni hubových buniek je účinný v niekoľkých fázach vývojového cyklu húb. Negatívne ovplyvňuje uvoľňovanie zoospór, pričom zároveň silne inhibuje ich mobilitu. Okrem toho pôsobí na klíčenie zoospór. Tiež účinkuje na sporuláciu a inhibuje mycélium rastúce vo vnútri rastlinných pletív. Fluopicolide ma preventívny, kuratívny aj antisporulačný efekt. Fluoxastrobin je účinná látka zo skupiny dihydrodioxazinov (analógy strobilurinov). Má predovšetkým preventívny, čiastočne aj kuratívny účinok. Mechanizmom účinku je inhibícia mitochondriálneho dýchania. Účinkuje v počiatočných fázach infekcie (klíčenie spór, rast klíčku spóry a penetrácia do listu), ale tiež účinne inhibuje aj rast mycélia. Má rýchly iniciálny účinok a aj dlhšie reziduálne pôsobenie. Je systémová. Pôsobí na široké spektrum chorôb: fómová hniloba, pleseň kapustová, čerň kapustová v repke jarnej a horčici.

K dispozícii je biologické fungicídne moridlo s fungicídnym a fungistatickým účinkom, ktorého účinný organizmus po kontakte s patogénom narušuje vlákna húb. Účinný organizmus je mikrobiálny narušiteľ bunkových membrán patogéna. Pri aplikácii moridla, Bacillus amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, kolonizuje korene hostiteľskej rastliny a vytvorí okolo nich ochrannú zónu, cez ktorú sa choroba nemôže šíriť a v ktorej spóry patogéna nemôžu klíčiť. B. amyloliquefaciens, kmeň MBI 600, má silný fungicídny účinok, pretože vytvára prirodzeným spôsobom metabolity lipopeptidov, surfaktín a iturín a má tiež antibakteriálny účinok vďaka produkcii rôznych antibiotík. Navyše, účinný organizmus vyvoláva systémovú obrannú odpoveď rastliny, indikovanú zvýšenou tvorbou enzýmu peroxidázy, ktorá hrá úlohu pri posilňovaní obrany rastlín proti patogénom. 

Prípravok pôsobí na fómovú hnilobu (Leptospheria maculans) a stimuluje rastliny repky k redukcii škôd spôsobených skočkami rodu Psylliodes a Phyllotreta.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down