02.08.2011 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako ďalej v chove kôz na Slovensku?

Hneď v úvode príspevku treba uviesť, že súhrnnú správu v Súpise hospodárskych zvierat k 31. 12. 2010 vypracovala Ing. Svetlana Borecká z VÚEPP, a základné údaje v úvode článku sú čerpané z uvedenej publikácie. Týmto chcem poďakovať autorke, že v článku môžem použiť ňou napísané číselné údaje a v žiadnom prípade moje ďalšie uzávery nie sú namierené proti uvedenej správe a jej osobe.

Podľa tejto správy sa chov kôz v roku 2010 vyznačoval miernym poklesom stavov, ktorý predstavoval 0,4 tis. kusov, t. j. pokles o 1,1 %, pričom sa uvádza, že sa dosiahol stav kôz a capov 35,3 tis. a stav kôz - matiek klesol o 0,9 %, t. j. o 0,2 tis. a početný stav k uvedenému dátumu bol 26,2 tis. kusov. 
Z uvedeného vyplýva, že z celkového počtu evidovaných kôz a capov, kozy - matky tvorili 74 %, pripustené kozičky 20 % a ostatné kozy a capy 6 %. Ďalej sa uvádza, že v SR je zaevidovaných 8 plemien kôz a najväčšie percento tvorí biela koza krátkosrstá (BKK), resp. ďalšie plemená kôz napr. hnedá koza krátkosrstá (HKK), búrska koza (BU), alpínska koza (AL), kašmírska (KK), mohérová koza (MK), kamerunská koza (KC), anglonubijská koza (AN). V centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) je zaregistrovaných 17,6 tis. kôz, čo tvorí 50 % zo všetkých kôz a medziročná registrácia sa zvýšila o 19,2 %, pričom vlani sa počet zaregistrovaných živých kôz zvýšil o 10,1 %. 
Tieto údaje sú síce z hľadiska legislatívy potešiteľné, avšak aj tak nespĺňajú požadované kritéria vydané EÚ, pretože ako je vyššie uvedené, percento registrácie v CEHZ tvorí len 50 % zo všetkých zvierat. 

doc. Ing. EGON GYARMATHY, CSc.,
emeritný docent Katedry špeciálnej zootechniky SPU Nitra a predseda Ústrednej odbornej komisie pre chov oviec a kôz pri SZCH.

Viac o problémoch v chove kôz u nás sa dočítate v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH Č. 31.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down