02.03.2016 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako ďalej v pestovaní repky ozimnej

Repka ozimná patrí medzi najvýznamnejšie olejniny pestované vo svete a v súčasnosti je aj najpestovanejšou olejninou na Slovensku. Dôvodom je, okrem iného, priaznivá cena a spoľahlivý odbyt. Predpoklady a možnosti jej ďalšieho pestovania u nás a vo svete sa rozhodlo zodpovedať odborné sympózium zorganizované v polovici januára spoločnosťou Dow AgroSciences v spolupráci s Českou zemědelskou univerzitou v Prahe, Zväzom pestovateľov a spracovateľov olejnín v ČR a SR, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Mendělovou univerzitou Brno.

Vývoj pestovania repky u nás a vo svete

Vývoj pestovania repky v Českej a Slovenskej republike a v ďalších krajinách EÚ priblížil vo svojej prednáške Ing. Martin Volf zo Zväzu pestovateľov a spracovateľov olejnín: „Rok 2014 bol z pohľadu pestovania repky a jej produkcie v EÚ veľmi úspešný, priemerná dosiahnutá úroda za celú Európu bola 3,6 tony semena z hektára, čo je mimoriadne. V roku 2015 bola dosiahnutá priemerná úroda 3,32 tony, čo je tiež výnimočné a nadpriemerné. Medziročná produkcia v roku 2015 klesla o 2,66 milióna ton semena, t. j. repky je menej a je preto logický predpoklad, že klesne domáce spracovanie.“

Čo sa týka vývoja úrod repky na Slovensku, v posledných troch rokoch boli dobré klimatické podmienky, priemerné úrody sú 2,72 ton semena z hektára, čo je pod priemerom EÚ, napriek tomu je tento vývoj dobrý aj výhľadovo do roku 2016, najmä vďaka teplotne miernej zime 2015/2016.

J. Volf konštatoval: „Sú tu rezervy, pretože niektoré podniky na Slovensku dosahovali za posledné tri roky priemerné úrody nad 3,2 tony semena z hektára.“ Ako ďalej uviedol, od roku 2010 sa na Slovensku znížila pestovateľská plocha repky o 28 percent, čo je veľký prepad, ale je to trend v celej Európe. Dôvodov je viacero napr. pestovanie repky je agronomicky náročné, niekedy aj neisté a pestuje sa tak viac pšenice, v teplejších oblastiach kukurica.

Cenový vývoj v roku 2015

„Cena repky bola na začiatku minulého roka pomerne konštantná a pohybovala sa na úrovni 350 až 363 eura za tonu. V polovici mája, podľa prvých prognóz Oil World-u, bol predpoklad, že bude nižšia produkcia sóje vo svete o 5 miliónov ton, taktiež aj repky z toho repky v Európe o 2,5 milióna ton, čo bol reálny odhad.“ Cena na základe takejto prognózy šplhala k úrovni 400 euro za tonu repky, túto hranicu však neprerazila.

„Na burze je celá rada tzv. „medvedích“ faktorov, ktoré tlačia ceny dole a faktory, ktoré tlačia ceny hore. Medvedím faktorom je napr. vysoká produkcia sóje, nízka cena ropy a taktiež ďalší vývoj ekonomiky v Číne s nepriaznivým trendom jej spomaľovania. Čo vie vytlačiť ceny hore sú biopalivá, klesajúce zásoby repky a počasie, ktoré je samo o sebe veľmi zložitým faktorom,“ hodnotil J. Volf.

V apríli minulého roku (2015) Európsky parlament schválil návrh, že do roku 2020 sa bude primiešavať 7,36 objemových percent biopalív do pohonných hmôt. „Ide teda o politicky garantovaný priestor pre rozvoj pestovania, pre vyššiu produkciu repky a  jej odbyt.“

Jesenná technológia ošetrenia ozimnej repky

Ing. Petr Portych zo spoločnosti Dow AgroSciences uviedol: „Dobré založenie porastu, je základ a polovica úspechu pestovateľa, druhou je správne ošetrovanie.“

Ochrana proti burinám je buď ošetrenie po sejbe s najrozšírenejšou kombináciou účinných látok metazachloru s clomazone obsiahnutých v herbicídoch Autor a Cirrus CS.

„Avšak najširšiu účinnosť proti burinám poskytuje druhá možnosť – určená predovšetkým do prísuškových oblastí a to delená aplikácia prípravkov Autor alebo Cirrus CS a následne podľa potreby Galera Jeseň,“ uviedol P. Portych.

Aplikácia prípravkov Cirrus CS alebo Autor závisí od spektra burín na pozemku pestovateľa. Ak sa tam nenachádza lipkavec, tak treba použiť Autor, ktorý je účinný na rumančeky a buriny spodného poschodia.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down