04.03.2014 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako dosiahnuť maximálnu úrodu jačmeňa?

Jačmeň bol v roku 2013 jednou z komodít, ktorá si udržala cenu a jeho pestovanie bolo pre pestovateľov prínosom do pokladnice. Preto sa jačmeň stáva ekonomicky zaujímavou a rentabilnou plodinou.

Rýchly štart

Pre dosiahnutie úrodového potenciálu jačmeňa je správna a včasná sejba a podpora rýchleho počiatočného rastu. Pre urýchlenie a podporu rýchleho rastu je vhodné pri morení spolu s moridlom aplikovať stimulačné látky na báze morských rias (Alga300++P + SoftGuard)  a v rámci predsejbového hnojenia aplikovať spolu s použitým hnojivom organické granulované hnojivo AlgaSoil, ktoré zvyšuje využiteľnosť živín z priemyselných hnojív, pôdy a vďaka obsahu morských rias stimuluje rast jačmeňa od jeho počiatočného rastu.

Kritické obdobie rastu

V posledných rokoch zohralo počasie veľký význam pri tvorbe úrody jačmeňa. Veľmi dôležité je podporiť celkový rast a hlavne rozvoj koreňovej sústavy a jemného koreňového vlásnenia a následne odnožovania. Jačmeň je typický svojou slabou koreňovou sústavou od čoho sa následne odvíja i počet produktívnych odnoží. Na podporu rastu koreňov, jemného koreňového vlásnenia a odnožovania je vhodné aplikovať prípravok Alga300++P v dávke 0,7 – 1 l/ha, ktorý obsahuje dôležitú živinu na rozvoj zdravých koreňov  a to fosfor a v neposlednom rade pôsobí proti stresovým faktorom (sucho, chlad, zasolenie, zamokrenie).

Prevencia proti chorobám je účinnejšia ako už samotné riešenie vzniknutého ochorenia, preto odporúčame spolu s prípravkom Alga300++P aplikovať prípravok SoftGuard++ v dávke 0,8 – 1 l/ha, ktorý pôsobí preventívne proti hubovým, bakteriálnym a vírusovým chorobám, stimuluje rast koreňov a v kombinácii s pesticídmi zvyšuje ich účinnosť.

Výživa mikroelementami

Mikroelementy rastliny odčerpávajú  v malých množstvách, ale zohrávajú významnú úlohu pri  ich celkovom vývoji. Mangán pozitívne ovplyvňuje odnožovanie, meď pôsobí proti chorobám a podporuje správne kvitnutie, zinok stimuluje rast koreňov a železo vplýva na výkon fotosyntézy a green efekt. Všetky vyššie menované mikroelemnty v chelátovej forme plus draslík, horčík a bór sú obsiahnuté v prípravku MicroRich, ktorý aplikujeme v štádiu odnožovania v dávke 0,5 l/ha.

Výsledky z praxe

Ako nám ukazuje tabuľka 1, v pokuse na jačmeni jarnom sme v porovnaní s konrolou dosiahli navýšenie úrody o 0,39 t/ha na variante morenom Alga 600 a následne ošetreným prípravkom Alga 300++P v štádiu odnožovania a Alga300++K v štádiu na vlajkový list. Navýšenie o 0,59 t/ha v porovnaní s kontrolou bolo na variante, kde sme do každej listovej aplikácie pridali prípravok SoftGuard++.

Tabuľka 1: Výsledky maloparcekového pokusu na jačmeni 2013, doc. Roháčik, Selekt Bučany

Variant

Dávka/ha

Aplikácia

Úroda v t/ha

Navýšenie úrody

t/ha

%

€/ha

Kontrola

-

-

4,6

Alga 600
Alga 300++P
Alga 300++K

0,8 kg

Morenie

4,99

0,39

8,5

74,1

1 l

Začiatok odnožovania

1 l

Vlajkový list

Alga 600
Alga 300++P
SoftGuard++
Alga 300++K
SoftGuard++

0,8 kg

Morenie

5,19

0,59

12,8

112,1

1 l

Začiatok odnožovania

1 l

1 l

Vlajkový list

1 l

 

Pre viac info kontaktujte našich obchodných zástupcov a navštívte webstránku s e-shopom www.agrobiosfer.sk.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodný manažér

Agrobiosfer, s.r.o

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down