27.01.2012 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako možno oživiť živočíšnu výrobu?

Aj na stránkach Roľníckych novín sa neraz písalo o tom, že naša živočíšna výroba nie je schopná rentabilne vyprodukovať aspoň toľko živočíšnych komodít, koľko slovenskí spotrebitelia skonzumujú. Navyše, nie vždy sa k tomu nášmu, slovenskému, vedia aj dostať.

Treba oceniť snahu ministra pôdohospodárstva, že pripravil nariadenia vlády č. 359 a 360/2011, ktoré dávajú šancu rozvíjať produkciu zdravých, originálnych a čerstvých potravín na našom vidieku, a cez systém priamej distribúcie alebo cez miestne maloobchodné prevádzkárne dostať tieto produkty aj do väčších miest. Vidím v tom jedinečnú možnosť, ako znova, krok za krokom, obnoviť poľnohospodársku produkciu a hlavne živočíšnu výrobu, pretože niekdajší slovenský spracovateľský priemysel už nemá nikto silu oživiť.
Prínosom by určite bola aj v praxi odskúšaná znížená sadzba DPH pre producentov pôsobiacich a produkujúcich v systéme priameho predaja konečnému spotrebiteľovi. Za našu spoločnosť môžem povedať, že nám nižšia sadzba DPH výrazne pomohla a jej efekt vidíme na všetkých úrovniach. Zachránili sme poľnohospodársky dvor v obci, čo je významný sociálny element, pretože vidiek je predurčený pre poľnohospodárstvo. Vidíme, že aj turisti sa začali zaujímať o predaj konečnému spotrebiteľovi a objednávky na naše produkty sa zvyšujú. Okrem toho, oplôtkovým spôsobom vypásania sa pokúšame naspäť „skrotiť“ a upratať prostredie okolo našej farmy i v širšom okolí.
Ekonomika a zamestnanosť idú ruka v ruke. Pri 6-percentnej DPH sme vytvorili nové pracovné miesta, investovali sme do strojného a technologického zariadenia, čiže peniaze sme naspäť investovali tak, aby sme boli viac konkurencieschopní, promptnejší a koniec koncov aj menej narobení, pretože pribudli zamestnanci.
A teraz? Pri 20-percentnej DPH nás Poliaci opäť výrazne atakujú, peniaze vo forme odvedeného DPH idú ktovie kam a nastúpený progres sa pribrzdil. Určite by pre štát bolo výhodnejšie, keby zachoval 6-percentnú DPH na tzv. predaj z dvora. Nemalo sa to zrušiť, ale len vycibriť tak, aby sa tak vysoko spotrebný tovar ako sú potraviny vyrábali miestne a predávali lacnejšie – dostupnejšie pre slovenského zákazníka.
Ministerstvo sa bráni proti zníženej sadzbe DPH tvrdením o správnom konaní EK proti SR. No zodpovedný politik v Európe sa trápi nad nezamestnanosťou. Myslím si, že ak by ministerstvo malo snahu vytvoriť mechanizmus, ktorý by na jednej strane povoľoval nižšie sadzby DPH a na druhej to viazal na tvorbu pracovných miest a ich udržanie, tak to určite nebude predmetom sváru. Takto by sa poľnohospodárstvu vrátila krajinotvorná funkcia a zvýšila zamestnanosť na vidieku. Teoreticky, ak by sa vytvorilo len jedno nové pracovné miesto v každej dedine na Slovensku, máme z toho „fabriku plnú pracujúcich ľudí“. Lúky by boli zelené a zvýšila by sa aj naša sebestačnosť v produkcii potravín.
Aj štát by si nakoniec polepšil - v zníženej nezamestnanosti, využitím produkčného potenciálu poľnohospodárstva na produkciu vysoko spotrebného tovaru, t.j. potravín. Roľníkovi by cez rok nechýbala hotovosť, určite by ju kvôli večne neskončenej robote ani nespotreboval na vlastné pôžitky a koniec koncov by na konci hospodárskeho roka aj tak odviedol vyššie dane zo zisku.
Očividným príkladom je farmaceutický priemysel, kde máme 10-percentnú DPH na lieky a všetky segmenty (lekárne, logistika, výrobné prevádzky) rastú ako „huby po daždi“. Vyzerá to tak, že lieky sa stávajú spotrebnejším tovarom ako miestne vyprodukované potraviny, na ktoré by však niektorí politici v tejto krajine boli schopní skôr zaviesť spotrebnú daň ako nižšiu sadzbu DPH.
Ing. PAVEL PETRÁNEK, PhD.,
Morky Petránek, s. r. o., Čremošné

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down