27.11.2018 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako na kvalitnú sejbu jarných plodín?

Na spôsob a postupnosť operácií pri obrábaní pôdy a sejby na jar vplýva najmä termín sejby jarnej plodiny, ku ktorej sa má pôda pripraviť. U plodín, ktoré sa vysievajú skoro, sa ihneď, len čo to dovolia poveternostné a pôdne podmienky, pripravuje osivové lôžko. Pri plodinách, ktoré potrebujú pre vyklíčenie vyššie teploty a vysievajú sa neskôr, robíme opatrenia na zamedzenie neproduktívnych strát vody akumulovanej v pôde v zimnom období. Zároveň je nutné pamätať na mechanickú reguláciu burín.

Skoré jarné buriny majú do termínov sejby koncom apríla až začiatkom mája dostatok času na svoj vývoj. Potláčame ich mechanickým spôsobom včas, čím šetríme neskôr na aplikácii herbicídov pri rešpektovaní ochrany životného prostredia i kvality budúceho produktu.

Úroda a kvalita zberaného produktu jarných plodín v ostatných suchých a teplých pestovateľských ročníkoch závisí predovšetkým od vytvorenia vhodných podmienok pre skorú a kvalitnú sejbu. Z tohto dôvodu je treba klásť dôraz na dodržiavanie hĺbky sejby a rovnomernosť rozmiestnenia osiva v riadku pri hustosiatych i širokoriadkových plodinách. Požadované uloženie kvalitného osiva do pôdy spolu s vhodnými pôdnymi a poveternostnými podmienkami vytvárajú základný predpoklad vysokej vzchádzavosti a rovnomernosti zapojenia porastu. Kvalitu sejby danú požadovaným rozmiestnením semien v riadku ovplyvňuje okrem iného príprava pôdy a vyrovnanosť pôdneho povrchu, osivo a technické parametre použitej sejačky. Predpokladom dodržania uvedených podmienok je aj použitie vhodnej poľnohospodárskej techniky.

Požiadavky na sejací strojPri sejbe poľnohospodárskych plodín sú na prácu sejačky kladené vysoké požiadavky. V záujme včasného založenia porastov je pri sejačkách požadovaná vysoká plošná výkonnosť a najmä dodržanie rovnomernosti zvolenej hĺbky sejby. Nárast plošnej výkonnosti je dosahovaný dvoma spôsobmi. Zväčšovaním pracovných záberov sejacích strojov a zvyšovaním ich pracovnej rýchlosti. Pri kvalitnej sejbe musí sejačka rozmiestniť semená v pôde tak, aby mali vyklíčené rastliny približne rovnaké vegetačné podmienky (dostatok vzduchu, svetla a živín). Semená musia byť rozmiestnené v pôde rovnomerne v horizontálnom (dodržanie medziriadkovej vzdialenosti) i vertikálnom smere (rovnomerná hĺbka sejby).Podľa druhu poľnohospodárskej plodiny, veľkosti semien a druhu pôdy (od piesočnatej po ílovitú) sa osivo seje do hĺbky 2 - 8 cm. Zemiaky sa sadia do hĺbky 6 - 12 cm a sadenice zeleniny až do hĺbky 20 cm. Hĺbka sejby (sadenia) sa udáva vždy od rovného povrchu poľa po spodný okraj osiva, alebo korienkov sadenice. Na plochu 1 ha sa pri základných plodinách rozmiestňuje od 1 do 5 miliónov semien, alebo 35 - 55 tisíc hľúz.

prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

                                     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down