Ako nedať šancu bielej hnilobe v porastoch repky

Polyfágny patogén Sclerotinia sclerotiorum vyvoláva ochorenie nazývané biela hniloba repky. Niekedy sa používa aj názov sklerotíniová hniloba alebo len krátko sklerotínia. Vyskytuje sa všade tam, kde sa pestuje repka olejná. Okrem repky napáda ďalšie druhy rastlín vrátane horčice bielej, maku siateho, slnečnice ročnej a mnohých ďalších.

Tento patogén prežíva v pôde v podobe čiernych sklerócií, ktoré sú zdrojom primárnej a sekundárnej infekcie ozimnej repky, kedy dochádza k infekcii koreňov a bázy stoniek mycéliom vyrasteným zo sklerócií (primárna infekcia) alebo askospórami patogéna aktívne uvoľňovanými na povrchu prípadne vo vrchnej vrstve pôdy (sekundárna infekcia). V tomto prípade sú príznaky napadnutia pozorované na nadzemnej časti rastliny (stonka, listy, vetvy i šešule).

Sekundárna infekcia Sclerotinia sclerotiorum

Na prepuknutie sekundárnej infekcie je veľmi dôležitá teplota a vlhkosť pôdy, ktoré ovplyvňujú vyklíčenie a rast apotécií zo sklerócií a uvoľňovanie askospór. Odborná literatúra uvádza, že k zachyteniu askospóry na rastline, jej vyklíčeniu a vniknutiu do rastliny dochádza pri teplote medzi 15 až 20 °C a vlhkosti vzduchu v poraste 80 % a viac v priebehu troch dní. Tieto podmienky sú splnené obvykle tesne pred kvetom repky alebo v období kvitnutia. K rozvoju infekcie pri vyššej vzdušnej vlhkosti napomáhajú aj opadané korunné plátky a peľ, ktoré sa zachytia na listoch, kde sa stávajú zdrojom výživy pre klíčiace askospóry. Za päť až šesť týždňov po infekcii zaznamenáme prvé viditeľné príznaky napadnutia rastlín bielou hnilobou.

Ako rozpoznať bielu hnilobu repky

Príznaky napadnutia rastlín môžeme pozorovať za priaznivých klimatických podmienok (teplo a vlhko) v počiatku druhej dekády júna, niekedy už koncom mája. Napadnutá časť stonky je sivasto zafarbená s charakteristickým zónovaním. Stonka je v mieste napadnutia dutá s belavým mycéliom huby. Neskôr sa v nej začínajú tvoriť typické, najskôr šedé, postupne hnedočierne útvary – 2 až 10 mm veľké skleróciá. Dochádza k prerušeniu vodivých ciest, stonka stráca pevnosť a napadnuté rastliny sa lámu. Menej časté sú situácie, kedy sa mycélium huby začne šíriť priamo zo sklerócií vo vrchnej vrstve pôdy a prerastá do koreňov, ktoré napáda spolu s bázou rastlín. Chýba koreňové vlásenie, pokožka sa zlupuje, vo vnútri koreňa nie sú začernalé cievne zväzky, ale nachádzajú sa tu skleróciá.

Fungicídna ochrana v období kvitnutia repky

So sekundárnou infekciou dokážeme účinne bojovať pomocou aplikácie fungicídov určených na ošetrenie repky v období kvitnutia. V tejto dobe je fungicídne ošetrenie cielené predovšetkým práve proti bielej hnilobe repky (Sclerotinia sclerotiorum), ale aj chorobám šešúľ plesni sivej (Botrytis cinerea), alternáriovej škvrnitosti (Alternaria spp.) a ďalším chorobám. Preto aj v roku s nízkym výskytom bielej hniloby repky je účinnosť fungicídneho ošetrenia veľmi zaujímavá a rozhodne zisková. Doterajšia chemická ochrana sa opierala predovšetkým o účinné látky z chemickej skupiny strobilurínov, azolov alebo inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Novo je možné použiť na ochranu repky v období kvitnutia účinnú látku fludioxonil z chemickej skupiny fenylpyrrolov. Táto účinná látka a ani žiadna iná z chemickej skupiny fenylpyrolov nebola doteraz vo foliárnej ochrane repky doteraz používaná. A tento fakt prináša množstvo výhod oproti iným, dlhodobo používaným fungicídom.

Nová éra v ochrane repky

Od tohto roku je možné po prvýkrát použiť účinnú látku fludioxonil v podobe prípravku Treso® na ochranu repky olejnej v období kvitnutia. Aké výhody nám táto aplikácia prinesie? Rozhodne vynikajúca účinnosť aj pri vysokom tlaku bielej hniloby s preukázaným vplyvom na navýšenie úrody a taktiež istotu pre budúcnosť bez obáv z rezistencie.

Spôsob účinku nového fungicídu

Fludioxonil je kontaktne pôsobiaca širokospektrálna účinná látka s dlhodobým účinkom. Ovplyvňuje transportné mechanizmy v bunkách patogénu tak, že nakoniec dochádza k inhibícii klíčenia konídií a ich prenikaniu do rastliny. Pôsobí ako inhibítor signálov ovplyvňujúcich proteikinázu.

Ako použiť fungicíd Treso®

Repku ozimnú, repku jarnú, horčicu, repicu olejnatú, kapustu sitinovú a ľaničník siaty ošetrujte proti bielej hnilobe od začiatku kvetu (rastová fáza repky BBCH 61) do konca kvetu (BBCH 69) v dávke 0,5 - 0,7 kg/ha. Povolená je jedna aplikácia za vegetačné obdobie plodiny. Na základe výsledkov pokusov odporúčame proti bielej hnilobe v repke použiť dávku 0,5 kg/ha v rastovej fáze repky BBCH 65 (plný kvet) pri dávke vody 250 - 400 l/ha.

Zlatá edícia v ochrane repky

Plným právom zlato - GOLD nesie vo svojom názve prípravok založený na známych a osvedčených účinných látkach azoxystrobin a difenoconazole, Amistar® Gold. Pomer účinných látok v prípravku bol nastavený na základe dlhoročných skúseností z praxe, aby zaisťoval dlhodobý protektívny, no i silný kuratívny účinok. Dlhodobosť účinku spočíva v pôsobení účinnej látky azoxystrobin (125 g/l) a za silnou kurativitou stojí difenokonazol (125 g/l).

Široké uplatnenie fungicídu Amistar® Gold

Hoci bol fungicíd Amistar® Gold vyvinutý špeciálne pre repku, tak vďaka svojim vlastnostiam je veľmi vhodný na ochranu širokého spektra poľnohospodárskych plodín. Je registrovaný proti bielej hnilobe v repke ozimnej, repke jarnej a slnečnici, proti hnedej škvrnitosti listov v repe cukrovej a repe kŕmnej. Na základe minoritného použitia je registrácia rozšírená o použitie pre plodiny: sója, repa kŕmna, repica olejnatá, ľaničník siaty, horčica, mak, ľan, kapusta sitinová, pestrec mariánsky a konope. Vo všetkých plodinách sa používa jednotná dávka prípravku 1 l/ha. Repku ošetrujte proti bielej hnilobe v rastovej fáze BBCH 61 - 69, maximálne 1x.

Syngenta technológie v ošetrení proti bielej hnilobe

V roku 2023 majú pestovatelia repky možnosť použiť v ochrane proti bielej hnilobe hneď dva prípravky z portfólia spoločnosti Syngenta. Oplatí sa staviť na dobre známy a osvedčený fungicíd Amistar® Gold alebo vyskúšať úplnú novinku v ochrane repky, fungicíd Treso®. Veľké poľnohospodárske podniky, ktoré už dnes bežne používajú v období kvitnutia repky dva fungicídy, aby si zaistili čo najvyššiu profitabilitu, majú rozhodovanie jednoduchšie a môžu použiť oba tieto prípravky.

Všetkým pestovateľom repky prajem veľa šťastia a úspechov v tohtoročnej sezóne.

Syngenta odporúčania pre ošetrenie repky

 Porast ošetrený fungicídom Treso® 0,5 kg/ha, VÚOL Opava, ČR, 2021                                                                       

Neošetrená kontrola, VÚOL Opava, ČR, 2021

Ing. Renata Salavová, Syngenta Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down