19.02.2016 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako sa o Hyvido postarať na jar

Hybridné jačmene Hyvido sa udomácňujú na našich poliach. V minulom roku sme v článkoch načreli aj do histórie ich vzniku. Prichádzajúca jar si vyžaduje prehliadku porastov a náležitú starostlivosť, aby sa Hyvido predviedlo v plnej kráse.

Mohutný a hlboký koreňový systém hybridného jačmeňa zabezpečuje pre rastlinu aj v suchých, vyslovene stresových podmienkach, dostatočné zásobovanie s vodou a živinami.  Keďže hybridný jačmeň sa odlišuje od klasických jačmeňov nie len fyzickými, ale aj fyziologickými vlastnosťami , jeho pestovanie vyžaduje dodržanie odporúčaných intenzívnych pestovateľských technológií. To zabezpečí najefektívnejšie využitie genetického potenciálu.

Hnojenie na jar

Ako som už naznačil v jesenných článkoch o zakladaní porastov hybridných jačmeňov Hyvido, jedným zo základných pilierov ich hnojenia je diferencované (delené) hnojenie dusíkom. To znamená, že je odlišné od klasických jačmeňov, rozdiely sú v jednotlivých vývojových štádiách ako aj v jednotlivých dávkach dusíka. Len na znázornenie, Vám ponúkam dve riešenia od našich susedov, ku ktorým dospeli z vlastných skúseností .

Odporúčaná technológia pestovania hybridných jačmeňov Hyvido v podmienkach Českej republiky je založená na dodržaní  5-tich hlavných zásad hnojenia a celkové množstvo dusíka je rozdelené do troch aplikácií.

Zásady aplikácie hnojiva pre ozimné hybridné jačmene Hyvido (ČR)

  1. Intenzívne hnojenie podľa predpokladaného výnosu (zohľadniť lokalitu, odrodu)
  2. Regeneračné hnojenie vykonať čo najskôr
  3. Aplikovať  síru  - najlepšie s prvou alebo druhou dávkou dusíka (na 10-15 kg N dodať 1 kg S)
  4. Zohľadniť  vývojovú  fázu rastliny – neaplikovať  príliš  vysokú  N1 na silne odnožené porasty
  5. Rozdelenie  dusíka do 3 dávok (v prípade sucha možno do dvoch)

 

Tab.: Odporúčané termíny a dávky dusíka z Českej republiky

Aplikácia dusíka

N1

N2

N2+

N3

N celkom

BBCH

čo najskoršie na jar

BBCH 29/30

BBCH 32/33

BBCH 37

bežné podmienky

50 N kg/ha

40-50 N kg/ha

40-50 N kg/ha

130-150 N kg/ha

suché podmienky

50-60 N kg/ha

60-80 N kg/ha

130-140 N kg/ha

 

 

Druhé riešenie ponúkame od našich južných maďarských susedov. Oni odporúčajú rozdelenie dávok dusíka na jar do dvoch aplikácií, pričom prvá by mala byť realizovaná koncom februára, v období odnožovania (BBCH 21-25), a mala by predstavovať 30-50%  z celkovej dávky. Druhá by mala ísť začiatkom apríla, na začiatku steblovania (BBCH 31-32) 50-70% z celkovej dávky 140 kg čistého N.

V Maďarsku sa odporúča aplikácia priemyselných hnojív v ľahko prijateľnej 27% forme dusíka, poprípade vo forme, ktorá zároveň obsahuje aj síru, naopak podľa možnosti sa treba vyhýbať  dusíku vo forme močoviny.

Herbicídne ošetrenie

Vzhľadom na nízky výsevok a skoršiu sejbu sa dostáva do popredia herbicídne ošetrenie na jeseň, ale keďže nie vždy sa nám to podarí, je potrebné zakročiť na jar. Buriny konkurujú jačmeňu priestorovo a navyše aj odoberajú z pôdy vodu a živiny. Aplikácia prípravku Lintur Premium zabezpečuje dobrú účinnosť proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách. Proti jednoklíčnolistovým burinám aplikujte Axial 050 EC v dávke 0,75 -1,0 l/ha.

Morforegulácia a fungicídne ošetrenie

Jednou z hlavných úloh, ktorej je potrebné sa venovať  v technológii hybridných jačmeňov, je vykonanie zásahu s morforegulátorom. Tento zásah je dôležitý nie len kvôli ochrane proti poliehaniu porastu v dôsledku mohutných klasov, ale aj pre dosiahnutie vysokých výnosov. Prípravok Moddus má v podstate priamy účinok na navýšenie úrody. Je účinný už po začiatku steblovania (BBCH 31-32), prináša skrátenie internódií a spevnenie stebla. Ďalej má pozitívny vplyv na zlepšenie príjmu dusíka.  V štádiu objavenia sa prvého kolienka (vzdialenosť prvého kolienka od bázy rastliny minimálne 1 cm) spravte morforegulačný zásah prípravkom  Moddus  (0,6 - 0,8 l/ha) spoločne s  fungicídom Archer Turbo (0,8 - 1,0 l/ha) alebo Stereo 312,5 EC (1,6 - 2,0 l/ha).

Na to aby sa čo najefektívnejšie využil úrodový potenciál hybridných jačmeňov Hyvido, aplikujte fungicíd  Bontima  2 l/ha v štádiu BBCH 39 - 41. Touto aplikáciou sa nie len zabezpečí dokonalá ochrana vlajkového listu, ale vďaka jej dlhotrvajúcemu účinku a pozitívnemu vplyvu na fyziologické procesy rastliny, odolnosť rastlín proti stresovým faktorom sa zvýši.  Tým, že hybridný jačmeň vytvára mohutné klasy je potrebné posilnenie vrchnej časti stebla s morforegulátorom na báze účinnej látky etephon spoločne s Bontimou (2,0 l/ha).

Okrem regulácie a ošetreniu fungicídmi nezabúdajme ani na škodcov. Syngeta ponúka riešenie - Karate Zeon. Vďaka mikrokapsuliam sa zvyšuje účinnosť proti škodcom ozimných jačmeňov.

Takto ošetrené porasty sa Vám určite odvďačia vysokými úrodami  a budú Vám prinášať zisk. Na záver dovoľte popriať veľa pestovateľských úspechov v pestovaní hybridných jačmeňov Hyvido.

 

 

 

Obr.1: Porovnanie hybridný (Hyvido Wootan, Hyvido Galation)  vs. klasický ozimný jačmeň(vpravo)

hyvido obr 1

 

 

Obr.2: Porast Hyvido, 30.4.2015

hyvido obr2

 

 

 

Obr.3: Zdravý porast ozimného jačmeňa Hyvido Galation

hyvido obr3

 

Obr. 4  Porast  Hyvido Galation  26. 3.  2015 Želiezovce

galation

 

 

 

Autor: Ing. Gábor Révész, Syngenta Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down