Ako správne používať pesticídy?

Ponúknuť riešenia pre drobnopestovateľov a neprofesionálnych používateľov pesticídov, ako by mali chrániť svoje záhrady a malotonážnu výrobu potravín. To bol cieľ konferencie s názvom Bezpečné a trvalo udržateľné používanie pesticídov, ktorá sa minulý týždeň uskutočnila v Bratislave. Organizátorom tohto podujatia bola Slovenská asociácia ochrany rastlín (SCPA).

. „Bratislavská konferencia, ako aj predchádzajúce konferencie, sa uskutočnili v rámci takzvanej Iniciatívy pre bezpečné používanie (SUI), do ktorej je zapojených 16 európskych krajín. Ide pritom o projekt Európskej asociácie ochrany rastlín (ECPA),“ konštatoval Ing. Jozef Kotleba, výkonný SCPA a odborný a organizačný garant tejto konferencie.
Ako ďalej uviedol, konferencie sa zúčastnilo 70 odborníkov z 19 krajín Európy. Išlo o zástupcov orgánov štátnej správy, ktorí sa podieľajú na autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, zástupcov národných asociácií ochrany rastlín a predstaviteľov priemyslu na ochranu rastlín, vrátane ústredia ECPA.
„Na konferencii sa hovorilo o tom, že nová európska legislatíva považuje malovýrobcov, t.j. samostatne hospodáriacich roľníkov, za profesionálnych používateľov prípravkov na ochranu rastlín. To znamená, že malovýrobcovia majú povinnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín,“ zdôraznil J. Kotleba.
Viac sa dočítate v 25. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *