Ako účinne zabrániť vyzimovaniu repky

Možnosť dlhšieho obdobia jesenného vývoja rastlín repky má jednoznačne pozitívny vplyv na výšku úrody. Je však potrebné zabrániť predčasnému prechodu repiek do predlžovacej fázy.

K predĺženiu vertikálnej osy rastliny by malo dochádzať až na jar. V predlžovacej fáze totiž dochádza k výraznému zvýšeniu príjmu vody do buniek a k ďalším zmenám, ktoré podstatne znižujú schopnosť repky odolávať nízkym teplotám.

Prezimovať by tak mali nevybiehajúce rastliny so širokým koreňovým krčkom a bohatým koreňovým systémom a najlepšie s čo najvyšším počtom listov. V pazuche každého listu sa vyvíja  púčik, ktorý predstavuje vetviaci potenciál rastliny, a je preto i významným úrodotvorným prvkom. Ich ďalší vývoj, prerastanie, je stimulované tiež jarným morforegulačným zásahom.

Jesenné ošetrenie repky nespočíva len v morforegulácii, ale tiež v ochrane rastlín predovšetkým pred napadnutím chorobami v čele s Phoma lingam. Výsledky pokusov z certifikovaných pracovísk dokazujú veľmi vysoký ochranný efekt prípravku Magnello proti pôvodcom fómovej hniloby, a to v registrovanej dávke 0,8 l/ha, aplikovanej vo vývojovej fáze šesť listov. V trojročnom priemere sa ukázalo viac ako 85% potlačenie rozvoja choroby v porastoch repky, viď graf.

Graf viď príloha jpg

 

Graf: Vplyv jesennej aplikácie prípravku Magnello (0,8 l/ha) v BBCH 16 na parametre dôležité pre optimálne prezimovanie porastu repky (GEP pracovisko, pokusy ČR, SK, 2013–2015, n=8)

 

Popri ochrannej funkcii pred chorobami má prípravok Magnello silný morforegulačný efekt. Obmedzuje predlžovací rast stonky, čím na jeseň podporuje vývoj optimálnej prízemnej ružice listov. Okrem toho je pre ošetrené rastliny typický skutočne mohutný koreňový krčok a rastový vrchol s veľmi dobre založenými postrannými púčikmi, viď. graf 1.

Prípravok Magnello je dvojzložkový systémovo pôsobiaci fungicíd obsahujúci účinné látky difenoconazole a tebuconazole. Obe tieto látky patria do skupiny triazolov zastavujúcich vývoj hubových patogénov inhibíciou biosyntézy ergosterolu. V prípade difenoconazolu sa jedná o systémový fungicíd s preventívnymi a kuratívnymi účinkami. Je absorbovaný listami a v rastline sa šíri akropetálne a translaminárne. Tebuconazole patrí medzi systémové fungicídy s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je absorbovaný vegetatívnymi rastlinnými orgánmi a v rastline sa šíri akropetálne. Odporúčanie pre jesennú aplikáciu prípravku Magnello: 0,8 l/ha.

Pri plánovanom jesennom ošetrení repky by žiadny pestovateľ nemal zabudnúť na prípravok Magnello, ktorý je naviac možné použiť do tank-mix kombinácie s graminicídmi, napríklad s Fusiladom Forte alebo herbicídom Salsa či Galera na jeseň.

 

Tab: viď príloha jpg.

 

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *