13.07.2021 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako úspešne založiť porast pšenice letnej formy ozimnej

V súčasnom období dlhých suchých a teplých periód už od skorej jari, je hlavnou prednosťou ozimných obilnín využitie jesennej a zimnej vlahy počas dlhšej vegetačnej doby. Jednou z predností ozimín je aj ich vyššia produkčná schopnosť, v porovnaní s jarnými formami hustosiatych obilnín. Pšenica ozimná zabezpečuje aj primeraný pokryv pôdy počas zimných mesiacov, čo vedie k obmedzeniu pôdnej erózie. Významným faktom je tiež využitie živín, nakoľko vegetácia tejto plodiny pokračuje už pri teplotách nad plus 5℃.

V neposlednom rade, výhodou pestovania ozimných obilnín je ich relatívne stabilná úrodová schopnosť pri miernych výkyvoch počasia a trvale dobrá obchodovateľnosť na trhu s komoditami. Pšenica ozimná má preto nezastupiteľné miesto v osevnom postupe každého pestovateľa.

S nárokmi na prostredie

Z hľadiska agroekologických podmienok patrí pšenica ozimná medzi najnáročnejšie obilniny. Vyžaduje hlboké, ťažšie, ale pritom vzdušné, štruktúrne pôdy, dobre zásobené živinami a humusom. Najlepšími pôdami sú černozeme na spraši, černozeme degradované, stredne ťažké, typické hnedozeme na sprašiach a sprašových hlinách. Dobré úrody môže dosahovať na luvizemiach a čierniciach. Vhodné sú aj fluvizeme, ak hladina podzemnej vody je dostatočne hlboko. Ide o pôdy hlinité, ílovito-hlinité až ílovité, slabo kyslé, neutrálne, slabo alkalické s pH 6,2-7,5. Za nevhodné sa považujú pôdy piesočnaté, plytké, zamokrené, kde hladina podzemnej vody je 1,1 metra s obsahom skeletu nad 25 percent. Nevhodné sú všetky kyslé pôdy, chudobné na bázické katióny Ca2+, Mg2+, K+, NH4+, Na+.

Horná hranica pestovania pšenice sa pohybuje okolo 700 m n. m. Najlepšie jej vyhovuje mierna zima a teplé leto. Pšenica ozimná začína klíčiť pri teplote 3 až 4,5°C ale vzchádza až pri 5-6°C, optimum pre jej rast je 15 až 20°C. Pšenica ozimná má aj vysoké nároky na vodu, najmä v období zvýšenej tvorby fytomasy – v období steblovania až tvorby zrna. Za optimálny úhrn zrážok od sejby po zber sa považuje 300 až 370 milimetrov. Na 1 kg zrna pšenice a príslušnej slamy pri dobrom hospodárení s vodou táto plodina potrebuje okolo 550 litrov vody. V posledných rokoch sa pestovatelia na Slovensku, ale aj vo svete, stretávajú s vážnym problémom – suchom. Priemer zrážok na Slovensku za posledných päť rokov poukazuje na to, že roky 2011, 2012 a 2015 boli extrémne suché. Problémom nie je až tak samotný nízky úhrn zrážok, ale ich nerovnomerné prerozdelenie v priebehu vegetácie. Najškodlivejší je deficit vody najmä v posledných mesiacoch vegetácie, kedy dochádza k nalievaniu zrna a formovaniu jeho výslednej kvality a kvantity.

Výber odrody, zaradenie v OP

Ponuka odrôd ozimnej pšenice je na trhu pestrá. Pestovateľ by mal pri výbere odrody zohľadniť predovšetkým jej kvalitatívne parametre. Dnešné odrody ozimných pšeníc sú z hľadiska úrod vysoko plastické a dokážu zabezpečiť primeranú produkciu v širokom spektre poveternostných podmienok daného ročníka. Dôležitým faktorom pri výbere by mala byť odolnosť proti vyzimovaniu, chorobám a najmä suchu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down