06.02.2018 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ako zatočiť s kukuričiarom na poliach

Po zákaze morenie osiva kukurice moridlami na báze vybraných neonikotinoidov, sa stal Force 1,5 G významnou zložkou ochrany porastov pred mnohými nevítanými škodcami.

Miera poškodenia porastov kukurice kukuričiarom koreňovým má v posledných rokoch narastajúci trend. V roku 2017 bol hlásený výskyt dokonca aj v porastoch slnečnice. Dospelce sa tu živia peľom i nektárom, zväčša ide o samičky. V literatúre sa dočítame, že v tomto prípade nebolo pozorované kladenie vajíčok do pôdy. O to viac ich ale mohlo byť nakladených práve v kukurici.

Kukuričiar koreňový je schopný škodiť na všetkých orgánoch kukurice a navyše škodia jeho všetky vývojové štádiá. Koreňový systém je napádaný larvami. V niektorých prípadoch až v takej vysokej miere, že dochádza k poliehaniu kukurice a následným rastom a tvorbou typického prehnutia stonky nazývaného „husí krk“. To sa samozrejme výrazne prejaví vo výslednej úrode kukurice.

Ochrana pred larvami kukuričiara musí prebiehať od obdobia, kedy larvy začínajú napádať koreňový systém a je nutné dostatočne dlho chrániť kukuricu počas jej celého vývoja. To je neľahká úloha pre klasické moridlo. Nastúpiť do hry tak musia pôdne insekticídy aplikované pri sejbe. Force 1,5 G patrí nielen medzi najúčinnejšie, ale predovšetkým najšetrnejšie riešenia regulácie tohto škodcu v kukurici. Veľkou prednosťou prípravku je, že nehrozí prípadný problém fytotoxicity v žiadnej kombinácii s následne aplikovaným herbicídom, čo sa však môže stať v prípade použitia iných prípravkov.

Larvy kukuričiara likvidujú koreňový systém postupne od najjemnejšieho vlákna smerom k báze rastliny. Je preto nutné chrániť celý koreňový systém. Práve toto larválne vývojové štádium škodcu vykazuje najvyššiu citlivosť k účinnej látke tefluthrin, ktorá sa nachádza v prípravku Force 1,5 G.

 

Graf: Miera poľahnutia porastu kukurice po nájazde kukuričiara koreňového (Výzkumný ústav pícninářský Troubsko – ČR,  2017

 

Force 1,5 G je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Obsahuje účinnú látku, syntetický pyrethroid - tefluthrin. Ide o účinnú látku s najlepším prechodom z pevnej do plynnej fázy v pôde, t.j. vytvára v koreňovej oblasti ochrannú zónu. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, má silné reziduálne (repelentné) pôsobenie proti širokému spektru pôdnych škodcov z radov - chrobáky (Coleoptera), dvojkrídlovce (Diptera) a motýle (Lepidoptera).

V minulom roku bol zaznamenaný výskyt „staronového“ škodca kukurice a slnečnice na území Slovenska. Ide o dlhánika kukuričného (Tanymecus dilaticollis), šíriaceho sa z teplých oblastí juhozápadnej Európy. Tento zhruba 2 cm dlhý chrobák šedohnedej farby, ktorého imága likvidujú predovšetkým vzchádzajúce rastliny, neškodí len v porastoch kukurice a slnečnica, ale svoje zlo napácha aj v repe, sóji, viniči, prípadne v obilninách či paprike. Jeho regulácia nie je ľahká, ale výsledky z Maďarska preukazujú dobré možnosti využitia účinnej látky tefluthrin v boji s týmto škodcom.

Aplikačná dávka prípravku Force 1,5 G je závislá od šírky riadku, ktorý musí byť väčší ako 70 cm. Vtedy je možné aplikovať 75-100 g prípravku na 100 m riadku. Tomuto zodpovedá registrácia na larvy kukučiara 12-15 kg prípravku na hektár. Dávka závisí od miery zamorenia pozemku škodcom, prípadne tiež od typu morenie osiva. V prípade, ak je osivo morené prípravkom Force 20 CS, je možné aplikovať nižšiu dávku Force 1,5 G, ale v rozmedzí oficiálnej registrácie.

V sezóne 2018, kedy môžeme predpokladať vyšší tlak kukuričiara a k tomu od juhozápadu nastupujúceho dlhánika, by sa Force 1,5 G mal stať neodmysliteľnou súčasťou technológie pestovania kukurice.

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta Czech and Slovakia

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down